Nieuws - 1 januari 1970

LNV wil meer onderzoek op internet

Wageningen UR krijgt in 2007 voor ongeveer 70 miljoen aan opdrachten voor toegepast onderzoek van het ministerie van LNV. De onderzoeksresultaten moeten dan wel goed via internet ontsloten worden. Onderzoeksprojecten waarvan geen informatie op de website te vinden is riskeren verlies van hun jaarlijkse goedkeuring.

Dit staat in de Kaderbrief DLO 2007 die het ministerie traditiegetrouw begin mei publiek maakte. In deze brief geeft LNV in het kort aan welke onderzoek ze volgend jaar door Wageningen UR wil laten uitvoeren. Volgens ir. Wijnie van Eck, beleidsmedewerker bij de stafafdeling Onderwijs en onderzoeksstrategie, bevat de brief geen financiële verrassingen en zijn er geen grote verschuivingen in onderzoeksthema’s. Wel wil LNV meer investeren in voedselkwaliteit, met name in nieuw onderzoek naar gezonde voeding en consumentengedrag. Voor voedingskwaliteit worden dit jaar bij wijze van experiment tijdens een kennisdag in juni de onderzoeksvragen van meerdere ministeries afgestemd met Wageningen UR, TNO en RIVM.
In de kaderbrief is verder opmerkelijk veel aandacht voor kennisdoorstroming en -benutting. LNV ziet hiervoor een belangrijke rol weggelegd voor de Groene Kenniscoöperatie. Onder deze paraplu moeten het groene onderwijs en Wageningen UR zich ontwikkelen tot een ‘netwerk van regionale kenniscentra die het bedrijfsleven en andere doelgroepen goed in scholing en kennis bedienen’. Zo moeten studenten en docenten uit het groene onderwijs systematisch betrokken worden bij de uitvoering van onderzoeksprogramma’s en kennisverspreiding.
Het ministerie gaat opname van informatie en producten op de centrale Wageningse website kennisonline.wur.nl en de Nederlandse Onderzoeksdatabank als voorwaarde hanteren voor de jaarlijkse goedkeuring van projecten. Om internationale uitwisseling te bevorderen moet van een project ook altijd een Engelse titel en samenvatting worden aangeboden. Nu moet een bezoeker vaak meerdere instituuts- of projectwebsites afschuimen om rapporten en andere producten van onderzoek dat LNV heeft gefinancierd terug te vinden.
De kaderbrief markeert de start van de onderzoeksprogrammering. In september verwacht het ministerie offertes voor de gekozen thema’s en in december wordt het onderzoekprogramma dan definitief vastgesteld. / GvM