Nieuws - 1 januari 1970

LNV trekt 400 miljoen uit voor nieuw landinrichtingsbeleid

LNV trekt 400 miljoen uit voor nieuw landinrichtingsbeleid

LNV trekt 400 miljoen uit voor nieuw landinrichtingsbeleid

Minister Apotheker van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) stelt vierhonderd miljoen gulden beschikbaar voor een nieuw landinrichtingsbeleid. Met de provincies is afgesproken dat ze driehonderd miljoen gulden bezuinigen op bestaande projecten, en dat ze hun lopend programma van landinrichting versneld afbouwen

Volgens voorlichter Paul van de Burg van LNV wordt het budget van vierhonderd miljoen wel ingezet in overleg met de provincies. Het geld gaat naar nieuwe projecten van gemeentes, provincies en de Dienst Landelijk Gebied. Voorbeelden van het nieuwe beleid zijn de herinrichting van de glastuinbouw en van de varkenshouderij, de bouw van natte natuur, de reconstructie van waardevolle cultuurlandschappen en van de zandgebieden. Apotheker kiest ook voor een hernieuwde versterking van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en voor landschapstypes met een hoge biodiversiteit

Volgens het Interprovinciaal Overleg is de bezuiniging van driehonderd miljoen die met de provincies is afgesproken, gelijk over de provincies verdeeld. Welk deel van de vierhonderd miljoen bij de provincies terechtkomt blijft onduidelijk, maar de provincies houden zeggenschap over de invulling van het nieuwe beleid

De gevolgen voor DLO- en LUW-onderzoek naar landschap en natuur zijn volgens Van de Burg vooralsnog onzeker. Volgens Bert de Wit van de Raad voor Milieu- en Natuuronderzoek is er een groeiende vraag naar onderzoek naar de biodiversiteit en naar de sociaal-economische aspecten van het landschap, een vraag waar DLO goed op inspeelt. M.W