Nieuws - 1 januari 1970

LNV subsidieert stedelijke natuurontwikkeling

LNV subsidieert stedelijke natuurontwikkeling

LNV subsidieert stedelijke natuurontwikkeling

Tien gemeenten krijgen een bijdrage van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij om bestaande of nieuwe natuurprojecten in de stedelijke omgeving uit te voeren. Belangrijkste doel van deze projecten is het leefklimaat voor de bewoners in de stedelijke omgeving te verbeteren en de natuur dicht bij de mensen te brengen

Bij het ministerie zijn 153 aanvragen voor subsidie ingediend. Een belangrijk criterium was het vergroten van de ecologische waarde, de recreatieve waarde en de belevingswaarde van natuur. Voor de subsidieregeling is eenmalig 1,4 miljoen gulden beschikbaar gesteld F.A