Nieuws - 1 januari 1970

LNV schuift onderzoeksgeld van boer naar samenleving

LNV schuift onderzoeksgeld van boer naar samenleving

LNV schuift onderzoeksgeld van boer naar samenleving

Het ministerie van LNV heeft de laatste vier jaar flink geschoven met onderzoeksgeld voor verschillende beleidsthema's. Dat blijkt uit een evaluatie van drs Ineke Ammerlaan van de afdeling Onderzoekstrategie van DLO


Voor onderwerpen als productveiligheid, groene ruimte en de sociaal-economische ontwikkeling van de landbouw krijgt DLO nu meer geld van LNV dan vier jaar geleden. In de teelt- en technologiehoek nam de bijdrage juist af met totaal elf miljoen gulden. Daar moet de markt meer zijn werk doen. Het ministerie betaalt vooral voor onderzoek waarvoor geen koopkrachtige vraag is, maar waar de samenleving wel om vraagt. Het totale bedrag dat het ministerie uittrekt voor DLO-onderzoek is gelijk gebleven

Opvallend bij groene ruimte is de afname van het onderzoek naar recreatie en toerisme. De groei zit daar in inrichting en beheer van het landelijk gebied en natuuronderzoek

Voor de dierlijke en plantaardige productie nam de LNV-financiering duidelijk af. Extra geld is wel uitgetrokken voor diergezondheid en dierenwelzijn, mede wegens de varkenspest. Dit is ten koste gegaan van ander dierkundig onderzoek. Voor fokkerij en veevoeding is de LNV-bijdrage in vier jaar ongeveer gehalveerd. Daardoor lijkt voor deze onderzoeksgebieden een kritische grens te zijn bereikt, stelt de evaluatie. LNV zegt namelijk basisvoorzieningen voor onderzoek te willen waarborgen

De afname bij bodem en milieu komt vooral doordat LNV minder geld uittrekt voor onderzoek naar de problematiek van dierlijke mest. Opvallend is verder dat LNV steeds meer multidisciplinair onderzoek vraagt. Van de 99 onderzoekprogramma's die DLO in 1996 voor LNV uitvoerde, waren er maar drie waarbij meerdere DLO-instituten tegelijk waren betrokken. In 1999 zijn 35 van de 80 programma's instituutsoverschrijdend. Bovendien voert DLO steeds meer programma's uit samen met het praktijkonderzoek. In 1997 was dat er oon, nu zijn het er vijftien. Het is duidelijk dat LNV niet langer zonder meer een zak geld geeft aan DLO, maar duidelijk wil sturen met zijn onderzoeksgeld. M.Hg