Nieuws - 5 oktober 2006

LNV laat Wageningen UR evalueren

Adviesbureau Berenschot evalueert in opdracht van het landbouwministerie de gevolgen van de verzelfstandiging van DLO en de samenvoeging van DLO met Wageningen Universiteit.
Afgelopen week hebben klanten, partners en kennisafnemers van Wageningen UR een digitale vragenlijst ontvangen. Het onderzoek is vooral bedoeld om de effecten van de organisatieveranderingen op de bruikbaarheid en benutting van het landbouwkundig onderzoek te analyseren.
In de vragenlijst wordt respondenten daarom gevraagd een vergelijking te maken tussen de oude situatie (voor de verzelfstandiging van DLO) en de huidige situatie. Het gaat dan zowel om contractonderzoek, collectief en publiek-privaat gefinancierd onderzoek en onderzoek in opdracht van het ministerie van LNV. Zo wordt gevraagd naar de onderlinge samenhang tussen de instituten en naar de toegankelijkheid en toepasbaarheid van ontwikkelde kennis. Daarnaast zijn er vragen over de prijs/kwaliteitsverhouding en de reputatie van Wageningen UR.
Het ministerie zal de resultaten van het onderzoek gebruiken bij de verantwoording voor het gevoerde kennisbeleid.