Nieuws - 1 januari 1970

LNV geeft volgend jaar meer ruimte aan ‘vrij onderzoek’

Het ministerie van LNV wil volgend jaar zo’n 170 miljoen euro uitgeven aan onderzoek bij DLO, 2,5 miljoen euro minder dan dit jaar. Het aandeel ‘vrij besteedbaar’ geld in het onderzoeksbudget stijgt met ongeveer dertig procent ten koste van het beleidsondersteunend onderzoek.

De Kaderbrief DLO 2005, die de raad van bestuur vorige week heeft ontvangen, bevat geen grote verrassingen. De kaderbrief in mei geeft traditioneel de eerste inhoudelijke en financiële indicaties van het onderzoek dat het ministerie volgend jaar bij de instituten wil uitbesteden. De bezuiniging van 2,5 miljoen euro was al ingecalculeerd. Conform de afspraken met het ministerie is een aanzienlijk groter deel van het budget volgend jaar beschikbaar voor de zogeheten kennisbasis, het ‘vrij besteedbare’ onderzoeksgeld dat gericht is op expertise-ontwikkeling: 22,5 miljoen euro tegen 17 miljoen euro voor dit jaar.
Volgens drs Jan Dijk, directeur van de stafafdeling Onderzoek van Wageningen UR, is deze stijging onder meer van belang om de instituten meer ademruimte te geven bij het nakomen van de afspraken rond contrafinanciering. Deze zogenaamde matching is vooral van belang voor projecten uit het Zesde Kaderprogramma van de Europese Unie en het nationale Bsik-programma, die afgelopen jaren met veel tamtam zijn binnengehaald. De onderzoeksfinanciers vergoeden echter maar een deel van de totale onderzoekskosten, waardoor Wageningen UR een flink deel moet aanvullen uit haar eigen middelen. De kennisbasis zal in 2007 gestegen zijn tot 35 miljoen euro, een verdubbeling ten opzichte van de begroting van dit jaar. Deze stijging zal volgens Dijk vooral ten koste gaan van het budget voor beleidsondersteunend onderzoek (76 miljoen euro in 2005). Voor Wettelijke onderzoekstaken is volgend jaar 36,5 miljoen euro beschikbaar. In september komt LNV met een meer gedetailleerde kaderbrief. | G.v.M.