Nieuws - 1 januari 1970

LEI'ers maken boekje met persoonlijke kijk op beleid LNV

LEI-medewerkers van de afdeling Maatschappijvraagstukken presenteren in een boekje met korte beschouwingen en columns hun kijk op de effectiviteit van het beleid van het ministerie van LNV. Ze zijn er niet altijd over te spreken in hun ongevraagd advies.

Beleid maken lijkt veel te veel op het maken van goede voornemens voor het nieuwe jaar. Te ambitieuze voornemens, te weinig aandacht voor de uitvoering en evaluatie en het onvermogen om lessen te trekken uit het verleden. Dat stelde de Algemene Rekenkamer eerder dit jaar. De afdeling Maatschappijvraagstukken van het LEI zag er een aanleiding in om rond de jaarwisseling op eigen initiatief een bundel uit te brengen met korte essays, beschouwingen en columns over de effectiviteit van het beleid van het ministerie van LNV. Het ongevraagde advies is helder, toegankelijk en hier en daar bijna scherp te noemen.
Dr Paul Diederen stelt bijvoorbeeld dat het huidige doel van het ministerie, om effectief beleid te voeren met minder regels, niet haalbaar is. Beleid afdwingen is kostbaar en levert alleen maar meer regels op, terwijl de cultuur waarin mensen zich gedragen ‘omdat dat zo hoort’ verdwenen is. Maar ook gebruikmaken van marktwerking vraagt eerder om meer regels dan om minder. Ergo: we moeten accepteren dat we veel regels nodig hebben.
Drs Derek Eaton schrijft dat etikettering van genetisch gemodificeerde producten de consument geen nieuwe keuzes gaat geven. De Europese Unie wil de etikettering verplichtstellen om consumenten gerust te stellen. Maar etikettering is kostbaar, ook voor niet gemodificeerde producten, want die moeten hierdoor gaan aantonen dat er geen gg-sporen in het product zitten. Eaton verwacht dat de prijzen daardoor zo hoog worden dat de consument en de verkoper het wel geloven en alleen biologische producten gegarandeerd gg-vrij blijven.
Dr Hans Dagevos schreef een krantenbericht van 22 december 2007. Daarin laat hij de SP-onderminister van Voedsel van leer trekken tegen de regelzucht van de drie voorgaande kabinetten Balkenende, waarvan het laatste zojuist is gevallen. ,,Het geeft blijk van veel meer lef en inzicht als ruiterlijk wordt toegegeven dat de slagkracht van regeringsbeleid beperkt is'', laat hij de jonge socialistische staatssecretaris vertellen. Die barst echter in tranen uit als de zaal hem overstelpt met verwijten. Want hij staat de voedingsmultinationals toe dat zij moddervette toetjes promoten waardoor de helft van de Nederlanders veel te dik is geworden. | J.T.