Nieuws - 27 juni 2002

LEI wil bescherming inheems gras

LEI wil bescherming inheems gras

De ecologische waarde van het Nederlandse weidelandschap zit hem niet alleen in de tureluur en andere zeldzame vogels. Ook de rijkdom aan kruiden en grassoorten is belangrijk. Het Landbouw-Economisch Instituut (LEI) en het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) pleiten voor bescherming van oude onbemeste graslanden, die een soort genenbank van inheemse soorten zijn geworden.

Uit een inventarisatie van het LEI en CGN is gebleken dat er op dit moment nog vrij veel boeren in Nederland zijn die een stuk grasland hebben waar meer dan dertig jaar geen regelmatige bemesting en herinzaai van gras heeft plaatsgevonden. Het zijn dikwijls stukken land die de boer gewoon niet nodig heeft of die niet geschikt zijn voor intensief gebruik omdat ze te ver weg liggen. Ook past het soms in de biologische bedrijfsvoering.

In deze oude graslanden komen bijzondere bloemen voor zoals orchidee?n maar vooral ook diverse grassoorten. Projectleider ing. Bas Janssens van het LEI: "Deze inheemse grassoorten zijn waardevol voor de ontwikkeling van nieuwe rassen. Je vindt er bijvoorbeeld allerlei typen raaigras. Op het oog dezelfde grassen kunnen toch genetisch verschillen." Het genetisch materiaal van de graslanden is te gebruiken voor ontwikkeling van nieuw, genetisch verbeterd gras dat bijvoorbeeld sneller groeit of smakelijker is voor koeien.

Stadsuitbreiding en bedrijfsopvolging vormen volgens het LEI en CGN echter een bedreiging voor de oude graslanden. Als het land niet wordt opgeslokt door een stad, zal het aan de boeren zelf kunnen liggen. De boeren die nu nog stukken onbemest grasland in bezit hebben, voorzien dat hun opvolgers minder waarde zullen hechten aan de soortenrijkdom op hun land en hier een einde aan zullen maken door intensieve bemesting.

Janssens vindt dat de overheid het voortbestaan van de oude graslanden moet stimuleren via premies in het kader van agrarisch natuurbeheer, en door de waarde van biodiversiteit breder onder de aandacht te brengen van boeren. | H.B.