Nieuws - 6 december 2001

LEI verguld met prijs in ontwerpwedstrijd

LEI verguld met prijs in ontwerpwedstrijd

Een consortium met onder meer het LEI en de ANWB hebben een tweede prijs gewonnen in de ontwerpprijsvraag Waterlandschap van de Toekomst van Habiforum. Het consortium sleepte met de prijs tienduizend gulden in de wacht. Het ontwerp werd uit 49 inzendingen verkozen boven twee inzendingen van Alterra en een van Wageningen Universiteit.

Het LEI tekende voor het economisch doorrekenen van de kosten en baten van een ontwerp langs het Kuindermeer in het noorden van de Noordoostpolder. Drs Ernst Bos en ir Myrna van Leeuwen keken daarbij vooral naar zaken als werkgelegenheid en inkomen, maar ook naar recreatie. Ir Gijs Kornmann onderhield de contacten met het consortium. Het compleet uit particulier initiatief bestaande consortium ontwikkelde voor dit randmeer een basisontwerp. Dat kan dienen als een uitgangspunt om met zowel publieke als private partijen uit de regio het project te realiseren.

Bos is bijzonder verguld met de prijs. Hij ziet deze als een bekroning van twee jaar werk van de onderzoeksgroep ruimtelijke modellen. Hiermee wil het LEI zich nadrukkelijk profileren als een specialist op het gebied van economische inschatting in het landelijk gebied.

Bos is dan ook blij dat zijn groep dankzij de prijs kan inschrijven voor een verdere doorrekening van het Kuindermeer-project in opdracht van minister van ruimtelijke ordening Jan Pronk. Het project is het grootste landinrichtingsproject in de vijfde nota ruimtelijke ordening die dit jaar verscheen. In het vervolgonderzoek zal in de berekeningen ook gekeken worden naar zaken als natuurontwikkeling en cultuurhistorie.

De prijsvraag was uitgeschreven door Habiforum, een organisatie die met ICES-gelden intensief en meervoudig ruimtegebruik wil stimuleren. | M.W.