Nieuws - 1 januari 1970

LEI onderzoekt kennisdoorwerking van DLO-onderzoek

LEI onderzoekt kennisdoorwerking van DLO-onderzoek


Hoeveel effect heeft onderzoek op beleid? Het ministerie van landbouw,
natuurbeheer en voedselveiligheid financiert veel landbouwonderzoek, maar
vraagt zich af of al die kennis die dat oplevert wel voldoende meegenomen
wordt in het beleid. Volgens het LEI zouden onderzoekers en beleidsmakers
meer contact met elkaar onderhouden.

Het lijkt zo simpel: het ministerie zit met een vraag en laat een
onderzoeker uitzoeken hoe het zit. In het slechtste geval is er echter
weinig overleg tussen onderzoeker en opdrachtgever over de onderzoeksvraag,
waardoor de onderzoeker iets anders gaat onderzoeken dan het ministerie wil
weten. Ook aan de overdracht van kennis kan vaak nog wel wat verbeteren.
Soms stuurt de onderzoeker na afloop van het onderzoek een rapport in een
envelop naar het ministerie, zonder dat daarmee veel gebeurt.
De directie Wetenschap en Kennisoverdracht (DWK) van het ministerie van LNV
vroeg het Landbouw Economisch Instituut (LEI) te onderzoeken hoe
onderzoekskennis ‘doorwerkt’ in beleid en hoe dat beter kan. Belangrijkste
conclusie is dat meer informeel contact tussen beleidsmaker en onderzoeker
de kans op gebruik van de bevindingen uit onderzoek vergroot. Zo moet de
onderzoeksvraag niet alleen door de opdrachtgever gesteld worden, maar
samen met de onderzoeker en potentiële kennisafnemers. Ook tijdens het
onderzoek moet de onderzoeker contact houden met de opdrachtgever, en na
afloop moeten de resultaten duidelijk gepresenteerd worden in een gesprek
met de opdrachtgever. Onderzoekers zien als knelpunt vooral gebrek aan
interesse bij beleidsmakers in onderzoek. LNV ziet juist een probleem in de
soms slechte aansluiting van de onderzoeksagenda op de beleidsagenda. Zowel
onderzoekers als beleidsmakers moeten zich meer verdiepen in elkaars werk,
concludeert het LEI. Vervolgonderzoek zou moeten proberen het gebruik van
wetenschappelijke kennis in beleid meetbaar te maken, zodat er afspraken
over gemaakt kunnen worden.
Is het niet vreemd dat het LEI, een DLO-instituut, onderzoek doet naar het
effect van haar eigen onderzoeksresultaten? Nee, zegt Steven de Groot, die
projectleider was van het onderzoek. ,,Dit was een pilot project dat een
manier van aanpak voorstelt, en niet zozeer de kwaliteit van projecten zelf
evalueert. Aanvankelijk zou het Expertisecentrum van LNV het onderzoek
doen, maar uiteindelijk is het toch bij ons terecht gekomen. Het LEI heeft
geen onderzoek gedaan naar de doorwerking van haar eigen
onderzoeksresultaten en daarnaast hebben de DLO-instituten op basis van
vrijwilligheid mee gewerkt. | J.T.