Nieuws - 8 februari 2007

LEI ondersteunt Turkse collega’s

LEI en Wageningen International gaan het Turkse landbouweconomische instituut ondersteunen, om het land voor te bereiden op toetreding tot de Europese Unie.

In 2005 concludeerden onderzoekers van Wageningen UR uit een studie naar de Turkse landbouw dat de landbouwsector daar op een fors aantal punten moet verbeteren om in 2015 klaar te zijn voor toetreding tot de EU. Onder andere de organisaties rondom de landbouw die verantwoordelijk zijn voor voorlichting en onderzoek moeten een inhaalslag maken.
Het ministerie van LNV financiert naar aanleiding van het onderzoek een project waarin het LEI en Wageningen International onderzoekers van het Turkse landbouweconomische instituut in Ankara gaan ondersteunen. De nadruk zal daarbij liggen op onderzoeksmethoden, statistische analyses en landbouwvoorlichting. Daarnaast zullen er komend voorjaar vier sectorstudies worden uitgevoerd die moeten uitwijzen hoe sterk de concurrentiekracht van Turkije is.