Nieuws - 6 september 2001

LEI en Rikilt doen mee met Foodguard

LEI en Rikilt doen mee met Foodguard

Wageningen UR gaat werken voor de Nederlandse Voedselautoriteit. De onderzoeksinstituten Rikilt en LEI doen mee aan het Foodguard-project, waarmee de voedselautoriteit de wetten en het toezicht op de voedselproductie in kaart wil brengen. Het project, waarin de onderzoekers drie voedingsketens uitpluizen, moet februari volgend jaar uitmonden in voorstellen om de situatie te verbeteren.

Het starten van Foodguard is de eerste handeling van de voedselautoriteit. Behalve de Wageningers doen ook TNO Voeding, de RVV, de Keuringsdienst van Waren en het Expertisecentrum LNV aan het project mee. | W.K.