Nieuws - 1 januari 1970

LEI drukt natuurvernietiging door ‘Rondje Randstad’ uit in geld

De kosten van de natuurvernietiging door de aanleg van de nieuwe spoorlijn ‘Rondje Randstad’ liggen tussen de 4,8 en 10,5 miljard euro. ,,En dat is heel voorzichtig geschat’’, stelt dr Ernst Jenno Bos van het LEI.
De berekening die Bos maakte, is een vergelijking tussen de kosten en baten van het Rondje Randstad. Bos lette daarbij vooral op de kosten die gemaakt worden door moeilijk in te schatten aspecten zoals aantasting van natuur en landschap en geluidshinder.

De Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA) van het Rondje Randstad is de eerste case study in een jarenlang onderzoek naar mogelijkheden om natuur in geld uit te drukken. Het ministerie van LNV gebruikt de studie in de gaande discussie rondom Overzicht Effecten Infrastructuur, een ambtelijke discussie tussen de verschillende ministeries over de economische effecten van de aanleg van projecten als de Betuwelijn op natuur, milieu en landschap. Die discussie ontstond naar aanleiding van onvrede over de besluitvorming rondom de Betuwelijn.
In de berekening van Bos lopen natuurkosten van het Rondje Randstad op tussen de 4,8 en 10,5 miljard euro, en dat is tussen de een en zeven procent van de totale kosten. Bos beaamt dat die bedragen in het niet vallen bij de overschrijdingen die zijn gemaakt bij de aanleg van de Betuwelijn, maar juist die overschrijdingen sterken Bos in zijn overtuiging dat het goed is om de kosten van de verloren gegane natuur op te nemen in begrotingen van infrastructurele projecten. ,,Het idee dat de inschatting van de kosten van natuur onzekerder zijn dan die van de aanleg of de werkgelegenheid, klopt niet.’’ | M.W.