Nieuws - 28 november 2002

LEI adviseert China: ga door met genetisch gemodificeerde gewassen

LEI adviseert China: ga door met genetisch gemodificeerde gewassen

De Chinese overheid moet rijst die genetisch gemodificeerd (GM) is commercialiseren, net als het eerder al deed met GM-katoen. Het land kan in 2010 vijf miljard dollar per jaar meer verdienen wanneer het gengewassen stimuleert, dan wanneer het dat niet doet.

Dat adviseert het Landbouw Economisch Instituut (LEI) op basis van een economische analyse van de toepassing van biotechnologie in commerci?le gewassen. De Chinese overheid moet binnenkort beslissen of het kiest voor commercialisering van GM-rijst of niet. Internationaal staat de commerci?le exploitatie van genetisch gemodificeerde voedselgewassen ter discussie. De Europese Unie laat bijvoorbeeld geen invoer van transgene gewassen toe. China wil haar agrarisch export vergroten en twijfelt om die reden over de commercialisering van GM-rijst.

Het LEI berekende dat, economisch beschouwd, China er goed aan doet wel GM-rijst te introduceren onder haar boeren. Modelstudies wijzen uit dat China door de commercialisering van GM-rijst en -katoen vijf miljard dollar per jaar meer kan verdienen dan zonder. Dat lijkt veel, maar is toch maar een duizendste van het totale BNP van China. De voordelen van GM-rijst, een hogere opbrengst, komen vooral ten goede van kleine Chinese boeren. Omdat van de totale rijstproductie in China maar 0,7% ge?xporteerd wordt, zal China weinig last hebben van een mogelijke handelsban op GM-rijst. Het LEI adviseert Chinese beleidsmakers dan ook zich in hun beslissing niet te laten leiden door de internationale twijfel over transgeen voedsel. Addertje onder het gras is dat China, als het meer verwerkte producten gaat exporteren, wellicht niet kan garanderen dat die GM-vrij zijn.

Dr Frank van Tongeren en dr Hans van Meijl deden het onderzoek samen met Chinese collega's van het Centre for Chinese Agricultural Policy. Van Tongeren zegt dat het onderzoek louter een economische kosten-baten analyse is en niets zegt over de gevolgen voor milieu of biodiversiteit en ook geen ethische beschouwing geeft. | J.T.