Nieuws - 23 april 2009

LEI OPGEDEELD IN ZES WERKVELDEN

Nog deze zomer moet de interne reorganisatie van het LEI zijn afgerond. Het LEI kent nu nog drie afdelingen: plant, dier en maatschappij. Die indeling wordt verfijnd naar zes werkvelden. Er gaan geen banen verloren.

Met de reorganisatie wil het LEI beter herkenbare werkvelden gebruiken en beter aansluiten op de thema’s in de markt. Naar buiten toe presenteert het LEI zich al geruime tijd op de nieuwe manier. De LEI-rapporten zijn steevast voorzien van een van de zes pictogrammen die verwijzen naar de werkvelden. Met een kleine aanpassing ten opzichte van nu worden die velden straks: ‘internationaal beleid’, ‘markt en keten’, ‘milieu, natuur en landschap’, ‘consument, gedrag en gezondheid’, ‘sector, bedrijf en ondernemerschap’, en ‘regionale ontwikkeling en ruimtegebruik’. De cijferaars van het werkveld ‘data’ vormen een zevende tak, die voor alle andere werkzaam is.
Intern moet de nieuwe indeling nog gestalte krijgen. Het streven is dat die operatie in juli wordt afgerond. Op dit moment buigt de ondernemingsraad zich over het reorganisatieplan. Een belangrijk onderdeel daarvan is de personele invulling van de nieuwe werkvelden. Voorop staat dat niemand wordt ontslagen, laat woordvoerder Helene Stafleu weten. ‘Iedereen blijft aan het werk voor het LEI. De reorganisatie heeft niks met de economische recessie te maken. We zijn er een jaar geleden al mee begonnen.’ Ook zal niemand van standplaats veranderen. Functies blijven behouden, maar het is niet uitgesloten dat sommigen van bureau moeten wisselen. Dat zal pas in de loop van de komende maanden duidelijk worden.