Nieuws - 19 maart 2009

LEEUWENBORCH KRIJGT KLEINE BIEB IN KELDER

De Leeuwenborch houdt een kleine bibliotheek. In de kelder van de huidige bibliotheek - die ruimte moet maken voor extra onderwijsvoorzieningen - wordt een infopunt ingericht met een collectie van tienduizend boeken en vijftig vakbladen. De rest verdwijnt naar Forum of wordt weggegeven. In het souterrain worden ook ruim honderd werkplekken ingericht, waarvan tweederde voor afstudeerders.

nieuws_3047.jpg
Met die handreiking is het oorspronkelijke plan om de hele bibliotheek van de Leeuwenborch over te hevelen naar Forum van de baan. Dat plan stuitte op hevig verzet. Studenten en medewerkers van de Social Sciences Group vinden het onverteerbaar dat ze voor elk boek of tijdschrift straks de gang naar Forum moeten maken.
Het nieuwe infopunt herbergt straks maar een klein deel van de ruim 110 duizend boeken en 1700 strekkende meter tijdschriften van de Leeuwenborchbieb. Volgens Gerrie Holmer, informatiebemiddelaar bij de bibliotheek, is er straks plaats voor de boeken vanaf het jaar 2000, vijftig van de huidige 420 vakbladen, de kranten en de populaire tijdschriften.
Van de boeken die verhuizen naar de bibliotheek in Forum mag de Leeuwenborch er twintigduizend onderbrengen in het vrij toegankelijke deel, de rest gaat naar het magazijn. Hiermee wordt SSG volgens Ger Naber, hoofd van de bibliotheek, ruim bedeeld. ‘Dat wat er nu bijkomt is meer dan wat er van de andere vier kenniseenheden in de open opstelling in Forum staat.’ Circa tienduizend boeken uit de Leeuwenborch die nu ook al in Forum staan worden weggegeven aan medewerkers en studenten van de Leeuwenborch.
Om alle extra boeken en tijdschriften te herbergen in het magazijn, moet er worden gesnoeid. Dat gebeurt onder meer door tijdschriften niet meer op papier te bewaren als die ook digitaal beschikbaar zijn. Holmer: ‘We zijn nu heel goed aan het kijken wat weg kan. Dat gebeurt ook in Forum. Uitgangspunt is dat de toegang tot die werken gegarandeerd blijft.’ Holmer steekt niet onder stoelen of banken dat die operatie pijn doet.
De bieb van de Leeuwenborch moet in juli ontruimd zijn. Dat is te vroeg om de collectie verhuisklaar te krijgen; alle boeken moeten worden omgenummerd naar het Forumsysteem. Daarom wordt de collectie tijdelijk ondergebracht in gebouw 122, in de voormalige klimaatkamers van Plant. Dat geldt overigens niet voor de tienduizend boeken voor het Infopunt en de twintigduizend die in de rekken van de Forumbieb komen. Die gaan (al of niet tijdelijk) naar de bieb van Forum.
De verhuizing begint op 6 juli. Daarna wordt meteen begonnen met de verbouwing van de bibliotheekruimte en de kelder. Om die aan te passen aan de arbo-eisen moeten er onder meer ramen worden gemaakt. De verkleinde bibliotheek moet volgend jaar maart klaar zijn.