Nieuws - 26 maart 2009

LEERSTOEL BETAALD MET GOKGELD

Bijzonder hoogleraar Faunabeheer Ron Ydenberg wordt deels betaald met gokgeld. Dat is het resultaat van een creatieve constructie van Stichting De Eik, die in opdracht van de Nederlandse jagers geld bijeenbrengt om Ydenbergs leerstoel te betalen.
Jagersvereniging KNJV sponsort de leerstoel voor een derde deel, met ruim een half miljoen euro voor vijf jaar. Het ministerie van LNV en het Faunafonds betalen samen ook een miljoen. Om het geld bij elkaar te brengen hebben de jagers Stichting De Eik in het leven geroepen. Die kwam met een briljant idee: jagers kunnen meespelen in de Sponsor Bingo Loterij en tegelijk bijdragen aan de leerstoel. Meedoen kost maandelijks 6,80 euro. De helft daarvan gaat naar Wageningen, met de andere helft wordt meegespeeld in de loterij.
Maar jagers zijn kennelijk niet zo goklustig, alle publiciteit in het verenigingsblad van de jagers ten spijt. ‘Het is niet erg aangeslagen. Jammer’, laat secretaris en penningmeester Jan Ruijsink van de stichting weten.
Dat betekent niet dat Ydenberg en zijn vier aio’s op een houtje moeten bijten. De schietstoel, zoals de leerstoel ook wel oneerbiedig wordt genoemd, staat niet op de tocht. Van de benodigde 534 duizend euro heeft Stichting De Eik volgens Ruijsink al vier ton binnen. Vooral de vrijwillige bijdrages van de leden van de KNJV brengen veel op: jaarlijks bijna een halve ton.