Nieuws - 23 februari 2011

LA13 mogelijk naar de Dreijen

LA13, het cultuur- en debathuis van de universiteit, wordt misschien verkocht. De universiteit spreekt met gebruikers over verhuizing.

4-gebouw-met-de-klok.jpg
Wageningen UR is langzaam maar zeker bezig Duivendaal te ontruimen. Het Bestuurscentrum vertrekt nog dit jaar naar de campus. Voor de resterende bewoners van Duivendaal wordt een oplossing gezocht.
Dat maakt verkoop van het terrein in zijn geheel mogelijk. Over de toekomst van LA13 valt binnenkort een besluit. Dat zegt Ab Groen, directeur Onderwijs en Onderzoek. Hij is samen met Peter Booman, directeur van het Facilitair Bedrijf, bezig met een advies over de toekomst van LA13 en haar gebruikers aan de Raad van Bestuur.
In het advies worden de voor- en nadelen van verkoop op een rij gezet. Dat LA13 wordt verkocht staat niet bij voorbaat vast. 'Eén optie die op tafel komt is: blijven zitten. Maar daarnaast kijken we naar het leegmaken van het gebouw en dus alternatieve huisvestingsmogelijkheden', licht Groen toe. Daarbij is het Gebouw met de Klok op de Dreijen nadrukkelijk in beeld. Ook met de WSO (nu nog in Arion) en KLV (Achter de Aula) wordt gesproken over een vertrek naar het Gebouw met de Klok.
Liever blijven zitten
De bekendste gebruiker van LA13 is filmhuis Movie W. Voorzitter Adri Bolt wil het liefst op de huidige plek blijven. Dat is in een brief aan de Raad van Bestuur ook duidelijk gemaakt. 'We willen graag blijven zitten. We hebben hier een fantastische zaal.'  Volgens Bolt is de eerste optie een plek in het centrum. 'Maar we sluiten niets bij voorbaat uit. Een locatie dicht bij het centrum is ook acceptabel.' Over het klokgebouw kan hij niets zeggen. 'Ik ken het gebouw niet. Ik ben er nog nooit binnen geweest.' Veel hangt volgens Bolt af van de concrete invulling. 'En het zou heel mooi zijn als we dicht bij groepen als Otherwise, RUW en de Boerengroep zouden kunnen blijven. Zo kunnen we samen met die groepen en met Studium Generale onze bijdrage aan het maatschappelijk debat blijven leveren.' De Raad van Bestuur zal eind deze maand of begin maart een besluit nemen over LA13.