Nieuws - 6 juli 2010

Kwekersrecht verruimd

Nederlandse veredelaars mogen nieuwe plantenrassen ontwikkelen met eigenschappen die door andere bedrijven zijn gepatenteerd. Dat heeft de Tweede Kamer besloten, op advies van Wageningen UR.

De Tweede Kamer besloot op 30 juni tot een beperkte vrijstelling van de octrooiwetgeving voor plantenveredelaars in Nederland. Bedrijven mogen met gepatenteerde genen van andere bedrijven aan de slag. Maar als ze hun nieuwe ras met dit gen op de markt willen brengen, moeten ze wel een licentie krijgen van de octrooihouder. In Frankrijk en Duitsland geldt deze regel al.
In het Wageningse rapport, ‘Veredelde Zaken’, was ook een volledige vrijstelling van de octrooiwetgeving voor kwekers voorgesteld. In die variant mogen de kweekbedrijven de gepatenteerde eigenschappen vrijelijk gebruiken. Dat voorstel werd door een nipte meerderheid (71 tegen 70) verworpen door de Tweede Kamer.
‘Bij volledige vrijstelling is een octrooi op een planteneigenschap weinig meer waard’, zegt Niels Louwaars van het Centrum Genetische Bronnen Nederland (CGN), opsteller van het advies over de octrooiwetgeving. ‘Bij de beperkte vrijstelling moeten de kwekers onderhandelen met de octrooihouder over de licentievergoeding. Daarbij hebben ze een zwakke positie.’
Voorts vraagt de Tweede Kamer aan de demissionaire ministers Verburg (LNV) en Van den Hoeven (Economische Zaken) om met de veredelingssector een gedragscode op te stellen voor het gebruik van octrooien. Nu gebruiken grote veredelingsbedrijven hun octrooien geregeld om anderen ervan te weerhouden concurrerende producten op de markt te brengen.