Nieuws - 1 januari 1970

Kwart overhead weg

De raad van bestuur wil de overhead van Wageningen UR met een kwart verminderen. Dat besluit is genomen naar aanleiding van een onderzoek naar de omvang van de stafafdelingen en het facilitair bedrijf.

De afgelopen maanden heeft een commissie de overhead van Wageningen UR in kaart gebracht. Die bedraagt ruim 22 procent van alle kosten van Wageningen UR, ofwel 1319 banen. Te veel, vindt bestuursvoorzitter Aalt Dijkhuizen. ‘Dat brengen we niet op.’ Hij wil minimaal een kwart bezuinigen op de uitgaven van stafafdelingen van kenniseenheden, het bestuurscentrum en het facilitair bedrijf.
‘We moeten het slimmer doen. Het doel is dat er meer ruimte komt voor onderwijs en onderzoek. Het is dus niet de bedoeling dat we snijden in de overhead en dat ze daarna bij de leerstoelgroepen mensen in dienst moeten nemen om te gaan kopiëren. Nee, het moet efficiënter.’
Volgens het onderzoek van de commissie onder leiding van directeur stafbureau Jolanda Reintjes, zit het grootste deel van de overhead (57 procent) bij de kenniseenheden, gevolgd door het facilitair bedrijf (26 procent) en het bestuurscentrum (17 procent). De raad van bestuur denkt dat de overhead verkleind kan worden door de kenniseenheden beter te laten samenwerken. ‘Samen omdat’ wordt de leidraad, volgens Dijkhuizen. Waar ontslagen gaan vallen, weet hij nog niet. De raad van bestuur heeft deskundigen aangewezen die gaan uitzoeken waar bespaard kan worden.
En wat als uit dat onderzoek blijkt dat 25 procent bezuiniging niet mogelijk is? ‘De argumenten zouden wel erg goed moeten zijn. We moeten onszelf dwingen dat op te brengen. Ik hoor nu overal klachten dat we overgeorganiseerd zijn. Nee, ik geloof dat niet zomaar.’
De raad van bestuur wil in oktober een gedetailleerder plan presenteren aan de raad van toezicht en de medezeggenschapsraden. Of er gedwongen ontslagen gaan vallen, kan de bestuursvoorzitter niet zeggen: ‘Ik ga er voorlopig van uit dat we dat met goede plannen kunnen voorkomen. De enige zekerheid die wij kunnen bieden is dat we zorgvuldig en eerlijk zullen zijn. Het zal dus niet zo zijn dat mensen die toevallig dichter bij het bestuurlijke vuur zitten, gespaard blijven.’
Uiteindelijk moeten onderwijs en onderzoek van Wageningen UR gaan profiteren van de bezuinigingen op de overhead. Bij de universiteit zal dat leiden tot grotere budgetten. Bij de instituten tot tariefsverlaging voor opdrachtgevers. ‘Het doel is om zo sterk mogelijk te staan in de concurrentie met anderen op de Europese markt.’ / KV