Nieuws - 26 januari 2012

'Kwaliteit catering moet omhoog'

Studenten en medewerkers moeten tevreden worden over de kantines. Dat is de belangrijkste opdracht voor de cateraar die vanaf volgend collegejaar de kantines in beheer neemt. In ruil voor klanttevredenheid brengt Wageningen UR de pachtsom flink naar beneden.

21-cateraar-soep-pakken-IMG_6382.jpg
Het contract met huidige cateraar Albron loopt tot juli 2012. Studenten en medewerkers waarderen de cateraar met een 5,4 terwijl universiteitskantines landelijk gemiddeld een 6,1 scoren. Medewerkers en studenten hebben het afgelopen jaar dan ook hun ongenoegen geuit over de kantines, met name in de Leeuwenborch. Met zogenaamde Eat-ins lieten ze zien dat ze meer internationale, warme en duurzame maaltijden willen.
De nieuwe aanbesteding biedt daar ruimte voor. De afgelopen maanden formuleerde het Facilitair Bedrijf, samen met studenten en medewerkers,  een visie voor de kantines van heel Wageningen UR. Daarin staat duurzame, gezonde en toegankelijke catering centraal. De prijs/ kwaliteitverhouding moet goed zijn en het aanbod moet beter afgestemd worden op het publiek.
Pacht verdwijnt
In de huidige situatie betaalt Albron pacht, maar die ­lasten zijn hoog. Terwijl de omzet bescheiden is. Ter ­in­dicatie: zestig procent van de studenten neemt een eigen lunch mee, en eters geven gemiddeld 2,11 euro uit in de kantine. Albron houdt zo naar eigen zeggen te weinig financiële ruimte over om flexibel in te kunnen spelen op de verschillende behoeftes van studenten. Daarom laat Wageningen UR de pachtsom voor alle kantines in Wageningen, Leeuwarden en Velp vallen. Daar staat ­tegenover dat de cateraar ondernemend moet zijn en dat de eters tevreden moeten zijn (minimaal een 6,1 op ­klanttevredenheid). Lukt dat niet, dan krijgt de cateraar een boete.
Warm avondeten op de campus staat wel op losse schroeven: de cateraars voor Forum en voor de Leeuwenborch mogen zelf bepalen of ze warme maaltijden aanbieden. De mensa moet zichzelf dus kunnen bedruipen. Wel blijft het sociale basispakket: voor weinig geld kun je soep, brood, beleg, fruit en (karne)melk te krijgen. Alleen bij VHL Leeuwarden twijfelen ze over dit pakket. Daar eten studenten liever luxere broodjes of een goedkope snack.
Chinees
De aanbesteding geldt voor Forum, kleine uitgiftepunten op de campus en alle gebieden buiten Wageningen, inclusief VHL, LEI, Lelystad en Imares. Alleen de Leeuwenborch krijgt een eigen, lokale, cateraar. Voor Orion wordt volgend jaar een invulling gezocht voor een studentencafé en een grote lunchlocatie.
In het voortraject heeft het Facilitair Bedrijf onderzocht of er meerdere lokale ondernemers naar de campus wilden komen, maar daar was te weinig animo voor in Wageningen. Het publiek is te klein en geeft te weinig uit. De Chinees in Forum houdt wel interesse om samen te werken met de grote cateraar. Eind januari worden vijf cateraars uitgenodigd om zich in te schrijven voor de aanbesteding.

Studenten
In Wageningen zijn 7600 studenten, in Leeuwarden 3200 en in Velp 1400. Hun uitgaven variëren met de tijd van de maand.
60% maakt thuis zijn lunch klaar
2% bezoekt dagelijks de kantine
>50% bezoekt de kantine minder dan één keer per week
25% koopt wel eens aanvullingen op de lunch
6% koopt wel eens een warme lunchmaaltijd
Medewerkers
Bij LEI, PPO en VHL bezoekt 50% dagelijks de kantine
In Wageningen (Bestuurscentrum, Leeuwenborch, Zodiac, Gaia/Lumen) bezoekt 10-42% dagelijks de kantine
51% koopt wel eens aanvullingen op de lunch
15% koopt wel eens een warme lunchmaaltijd