Nieuws - 1 januari 1970

Kwaliteit

Kwaliteit

Kwaliteit

‘Een nuttig debat’, zo kenschetst hoogleraar Economie van
diergezondheidszorg en voedselveiligheid prof. Ruud Huirne de
slotbijeenkomst van het nationale debat over de toekomst van de intensieve
veehouderij. ,,Veerman heeft de sector een aantal stevige uitspraken
ontlokt.’’
Huirne was bij de slotdiscussie aanwezig en is het met Veerman eens dat er
in Nederland geen ruimte meer is voor een intensieve veehouderij die zich
alleen onderscheidt door lage prijzen. Dat kunnen boeren in Brazilië en
Thailand beter.
,,Iedereen wist dat eigenlijk wel, maar het is goed dat het nu door alle
betrokkenen is vastgesteld. De sector zal moeten mikken op een
maatschappelijk geaccepteerde veehouderij waar kwaliteit en dierenwelzijn
centraal staan. Hoeveel intensieve veehouders er overblijven durf ik niet
te zeggen, dat hangt van veel dingen af. Het aantal zal hard achteruit
blijven gaan, maar ik denk zeker dat de sector toekomst heeft. De winst uit
het debat van Veerman is dat alle betrokkenen, inclusief supermarkten en
dierenwelzijnsorganisaties als Lekker Dier dat laatste samen hebben
vastgesteld.’’ |
K.V.