Nieuws - 13 januari 2016

‘Kustbebouwing zal zich als een olievlek verspreiden ’

tekst:
Linda van der Nat

Gemeentes en provincies kunnen economische redenen hebben om projectontwikkelaars te laten bouwen aan de kust. Dat is vragen om ‘lange rijen strandtenten en -huisjes’, zegt landschapsarchitect Ingrid Duchhart in reactie op het nieuws dat het algemene bouwverbod in het kustgebied verdwijnt.

‘Waanzin’, was de eerste reactie van Duchhart op de bekendmaking van het kabinet, eind december. ‘Het lege, uitgestrekte strand is juist onze trots. Je kunt uren over het strand lopen zonder bebouwing te zien. Duitse en Belgische toeristen komen speciaal daarvoor naar onze kusten. Waarom zou je dat unieke landschap willen volbouwen?’

De Wageningse universitair docent deelt de vrees van natuurorganisaties dat de kust zal verrommelen als de landelijke overheid alleen over de kustveiligheid gaat en provincies, gemeenten en waterschappen over de rest. ‘Zonder landelijke visie op hoe onze kust eruit moet zien, trekt iedere gemeente of provincie zijn eigen plan. Als er dan ook nog een economische prikkel is om in zee te gaan met een projectontwikkelaar, bijvoorbeeld omdat er nog een gat in de begroting zit, bestaat de kans dat grote delen van de kuststrook bebouwd worden.’

Voor je het weet zijn de unieke Nederlandse kusten opgesoupeerd
Landschapsarchitect Ingrid Duchhart

Volgens Duchhart zal de bebouwing zich verspreiden als een olievlek. ‘Niemand doet dat expres, het gebeurt. Eerst is er alleen een parkeerplaats, dan komen er een patatkraam en een paar huisjes, nog een paar huisjes. Voor je het weet zijn de unieke Nederlandse kusten opgesoupeerd.’

Bovendien is op dit moment niet te overzien wat de bebouwing doet met de veiligheid, zegt Duchhart. ‘Voor de hele kuststrook zou je met computermodellen moeten onderzoeken waar wel en waar niet gebouwd kan worden en wat de bebouwing doet met zandbeweging. Ik heb er geen vertrouwen in dat gemeenten en provincies dit strak zullen monitoren.’

Toch is Duchhart niet alleen maar negatief. ‘Het besluit biedt ook kansen. Zo heeft Zeeland echt een vernieuwingsimpuls nodig. Sommige duinlandschappen kunnen best wat dynamiek gebruiken en bebouwing op het strand kan zelfs een extra waterkering zijn. Maar dan moet het zorgvuldig onderzocht en ontwikkeld worden.' Duchhart ziet hierbij een rol voor Wageningen UR. ‘Wij hebben de kennis en expertise in huis, zowel op de universiteit als bij de onderzoeksinstellingen, om een goede balans te vinden tussen natuur en stedelijke bebouwing.’