Nieuws - 13 maart 2008

Kunstboom

Heb jij hem al zien staan, de kunstboom voor het Forum? Waarvan ik hoopte dat het de standplaats van nieuw leven zou worden, werd de grafplaats van vertrapte trots.
Was zijn kolossale corpus een illustratie van de grootsheid der natuur geweest, dan was zijn omvang een geruststellende keuze. Echter, het imponerende karakter van deze boomfiguur benadrukt de allesoverheersende en niets ontziende kracht van de mens. Deze heeft zijn ziel bij de achilleshiel beetgenomen en zonder peinzen meegesleurd. Aluminium, dat de kleur van zijn vooruitzicht draagt, heeft hem ingelijfd en voorgoed gekerkerd. De kleur is grijs. Afgrijselijk grijs. De niet-kunnen-kiezenkeuze tussen zwart en wit. Middels zijn verhekste takken wijst de boom de Goden aan maar hij zendt geen boodschap uit. Bevroren staat hij met gekortwiekt onderlijf, monddood en vernederd. In de positie van Jezus aan het kruis gedwongen, verbeeldt hij dat waar de één de ander niet lijden kan, er vooral geleden wordt. Deze boom, die bij leven alles van begin tot einde is, wordt hier verankerd in het zwarte gat van de angst. De kunstenaar misbruikt zijn vrijheid en verspeelt vertrouwen. Het enige teken van respect voor leven is: hij heeft van kunst een boom gemaakt in plaats van van een boom kunst te bouwen.