Nieuws - 11 januari 2007

‘Kunstbladeren alternatief voor kernfusie’

Kunstmatige bladeren kunnen het wereld-energievraagstuk oplossen. Dat stelde prof. Herbert van Amerongen tijdens zijn inaugurele rede op 21 december. Van Amerongen zegt dat kunstmatige bladeren efficiënter kunnen worden dan echte planten in het vastleggen van zonne-energie.

Kernfusie is één van de meest onderzochte alternatieve energiebronnen. Van Amerongen vindt de aandacht niet terecht. ‘Ik vraag me af of het echt nodig is dat we onze eigen zonnetjes hier op aarde gaan proberen te bouwen als we al een werkende centrale hebben op 8,5 lichtminuten afstand van vrijwel elke plaats op aarde. De centrale werkt al, en hoe. De hoeveelheid zonne-energie die de aarde per uur bereikt is voldoende om de wereld één jaar van energie te voorzien.’
Om de zonne-energie om te zetten in bruikbare energie wil Van Amerongen kunstmatige bladeren ontwikkelen. Planten zijn erg goed in het opvangen van de energie, maar zetten die via een groot aantal tussenstappen om in de stoffen die zij nodig hebben voor hun stofwisseling. Bij elke stap gaat energie verloren. Een kunstmatig blad dat de fotosynthese in planten deels kopieert maar de energie snel om weet te zetten in alcohol of waterstof, zou daardoor efficiënter kunnen zijn dan snelgroeiende planten.
Volgens van Amerongen zijn verschillende Nederlandse en Europese onderzoeksfinanciers enthousiast over het plan. Uit vijftig inzendingen voor mogelijke oplossingen van het energieprobleem, werd het samen met kernfusie als meest veelbelovend idee gekozen door de stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM). Van Amerongen is bezig om samen met collega’s van andere Nederlandse universiteiten een samenwerkingsverband op te richten dat zich bezig gaat houden met kunstmatige bladeren. ‘Er is geen enkele reden om te denken dat deze methode minder kans van slagen heeft dan de ontwikkeling en het gebruik van kernfusie. Er is mijns inziens dus ook geen goede reden te bedenken om minder geld te besteden.’