Nieuws - 25 september 2014

Kunst met raadsels

tekst:
Roelof Kleis

In het gras achter Radix, bij de fietsenstalling, staat een beeld. Een
gevelreliëf van een gehurkte vrouw die ogenschijnlijk aan het oogsten is. Hoe het heet, wie het gemaakt heeft en wanneer is een raadsel. Stadsdichter Laurens van der Zee hoopt dat wij het raadsel oplossen.

Foto: Een gevelreliëf van een gehurkte vrouw die ogenschijnlijk aan het oogsten is staat in het gras achter Radix, bij de fietsenstalling.

En niet alleen dit raadsel. Van der Zee heeft een lijstje met zo’n dertig Wageningse kunstwerken met vraagtekens. Kunst die verdwenen is en waar we alleen nog maar een plaatje van hebben. Of beelden die er nog wel zijn maar waar verder bitter weinig over bekend is. Een flink deel daarvan is kunst die een relatie heeft met Wageningen UR. Daarvoor doet hij een beroep op ons.

kunst4.jpg

‘Bloemfontein’ van Dick Elffers. Het stalen en koperen plastiek is in 1967 bij de nieuwbouw op het grasveld geplaatst achter het oude laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt aan de Haagsteeg. Nu is daar de parkeerplaats van sportcentrum De Plataan. Het beeld is sinds de eeuwwisseling verdwenen toen de achterliggende wijk De Boomgaarden werd gebouwd.


kunst2.jpg
Op het binnenterras van Zodiac staat een natuurstenen zuil met figuren van landbouwhuisdieren. De zuil stond voorheen in de hal van Zodiac aan de Marijkeweg. Het werk is zeer waarschijnlijk van Ab Diekerhof en stamt uit 1977. Verdere info ontbreekt.


Van der Zee doet dat in opdracht van de openbare bibliotheek Wageningen. De bieb wil een website maken die alle openbare kunst in Wageningen in kaart brengt en documenteert. Dat is geen nieuwe taak van de bieb, legt directeur Sjaak Driessen uit. ‘Wij hebben al een jaar of tien mappen liggen met kunst in de openbare ruimte. De ontsluiting is nieuw. Wij willen dit soort informatie breder toegankelijk maken.’

kunst3.jpg


‘Land en Tuinbouw’, een gevelreliëf van Cor Hund uit 1953. Het hing aan de gevel van Agronomie aan de Haarweg. Hier staan nu studentenwoningen. Laatst gezien (door Van der Zee) in 2011, in verwaarloosde staat, op het bouwterrein van Zodiac op de campus.  

kunst5.jpg
In de berm voor het voormalige Jan Kopshuis aan de Generaal Foulkesweg ligt een grote kei op een L-vormige basis van witte bakstenen. De stenen zijn overwoekerd met mos. Een vorm van land art? Dat er een link is met de voormalige (in 2011 gesloopte) universiteitsbieb, ligt voor de hand. Verdere gegevens ontbreken.


230 Items

Dat de bieb de stadsdichter in de arm heeft genomen, is niet toevallig. Van der Zee was ook betrokken bij de provinciale website beeldenvangelderland.nl die in 2011 in de lucht ging. Doel daarvan was om alle provinciale openbare kunst in beeld te brengen. Na veel speurwerk kwam Van der Zee tot 108 kunstwerken die aan de strenge criteria van de provincie voldeden. ‘De provincie kijkt nauw. Gevelkunst bijvoorbeeld viel erbuiten en ook inscripties op muren of conceptuele kunst.’

Die beperking heeft de site van de bieb niet. Van der Zee: ‘Doel is om een zo breed mogelijke site te maken over kunst en andere betekenisdragende objecten in Wageningen.’ In totaal heeft hij zo’n 230 items op het oog. Dat is bijna het dubbele van wat de provinciale site voor Wageningen te bieden heeft. Voor 90 procent van die kunst is de informatie inmiddels op orde. Voor de resterende 10 procent doet Van der Zee een beroep op de ‘crowd’. Sinds vorige week zetten lokale media en de site cultuurinwageningen. nl wekelijks een kunstraadsel in de etalage. Het publiek kan reacties kwijt op de site wikiWageningen. nl. Resource selecteerde vijf raadsels rond WUR-kunst. Wie informatie heeft wordt gevraagd contact op te nemen met de redactie: roelof.kleis@wur.nl. De website van de bieb (www.beeldeninwageningen.nl) is naar verwachting in december beschikbaar.

Foto's: Guy Ackermans