Nieuws - 1 januari 1970

Kunst komt niet uit de verf

Kunst komt niet uit de verf

Kunst komt niet uit de verf


De komende jaren zal Wageningen UR De Dreijen verlaten en nieuwbouw
concentreren op De Born in Noord-Wageningen. Wat er met de kunstvoorwerpen
gebeurt die bij, in of aan de huidige gebouwen zitten is nog niet
duidelijk.

Ir. Ad van der Have, hoofd nieuwbouw van de afdeling Vastgoed en bouwzaken
van het verzelfstandigde Facilitair Bedrijf, zegt dat voor losse
kunstobjecten, zoals beelden, ‘zo mogelijk een zinnige herbestemming’ op De
Born gezocht zal worden. Volgens Van der Have is daar op De Born genoeg
ruimte voor. Kunst die letterlijk onlosmakelijk verbonden is met het
gebouw, zoals het fresco tegen de zijgevel van het voormalige gebouw van
Landmeetkunde, kan niet meeverhuizen. Van der Have zegt te hopen dat die
kunst ook in de nieuwe bestemming van het gebouw past.
Daarnaast zal op De Born ook plaats zijn voor nieuwe kunst. ,,Anders dan
vroeger is nu functionele kunst in zwang. Dan kun je denken aan
kunstzinnige objecten die ook als bank diens doen.’’ Er zal te zijner tijd
een kunstplan worden gemaakt, maar op dit moment is dat er nog niet, zegt
Van der Have.
Medewerker van de bibliotheek Nelly Roefs vindt dat Wageningen UR
onzorgvuldig met haar kunst omgaat. Het is bijvoorbeeld gebruikelijk, zegt
ze, dat instellingen een commissie hebben voor kunstbeleid, maar Wageningen
UR heeft die niet. Een kunstplan voor de nieuwbouw zal gemaakt worden door
een kunstenaar, waarna de raad van bestuur erover beslist, zegt Van der
Have. Bij rijksgebouwen geldt de eenprocentsregeling, die budget vrijhoudt
voor kunst bij nieuwbouw. Van der Have verwacht dat ook Wageningen UR bij
nieuwbouw een dergelijke vuistregel aanhoudt, maar zegt dat er over exacte
percentages nog niet gesproken is. | J.T.

Fotobijschrift:
De fresco op de zijgevel van het voormalige laboratorium van Landmeetkunde
van architect F.E. Röntgen op de Wageningse Berg is een van de kunstwerken
die niet mee kan verhuizen | Foto G.A.