Nieuws - 1 januari 1970

Kukeleku, ze schieten je dood in Wageningen

Kukeleku, ze schieten je dood in Wageningen

Kukeleku, ze schieten je dood in Wageningen


Het ministerie van LNV is de kluts volledig kwijt geraakt. Als een kip
zonder kop wordt er op de Bezuidenhoutseweg gereageerd op de klassieke
vogelpest. Kort na het uitbreken van de pest verklaart Veerman plechtig dat
alles onder controle is en het varkentje al bijna is gewassen. Balkenende,
van beroep demissionair premier, zegt zonder enige hulp van Donner, dat
geen enkele kippenboer failliet mag gaan. Maar zijn woorden mogen, zoals
het een CDA-leider betaamt, niet letterlijk worden genomen. Het betekent
alleen dat collega Veerman landbouwcommissaris Fischler voor de laatste
keer dringend zal verzoeken financiële steun te geven en dat hij het
bedrijfsleven en de gemeenten heeft verzocht geld in het noodfonds voor
kippenhouders te storten. Kennelijk is Veerman nog steeds niet op de hoogte
dat Fischler zich moet houden aan Europese regels en dat zelfs de Italianen
die al jaren met vogelpest kampen en meesters zijn in het ritselen geen
cent van Brussel hebben gekregen. Dat Veerman een briljant econoom is wordt
bevestigd door zijn uitspraak dat de lage prijs voor jonge leghennen een
economisch probleem is en geen welzijnsprobleem en dat daarom de
kippenfokkers buiten de besmette gebieden niet in aanmerking komen voor een
vergoeding. Maar Veerman is ook een in en in goed mens, die zijn verleden
niet verraad. Onze universitaire kippen, de kippen van Wageningen UR,
behoeven niet geworden geruimd. Je bent tenslotte de hoogste baas van life
sciences geweest en dat gaat niet in je kouwe kleren zitten, dat raakt je
ziel. Dat weet iedereen die bij de WUR werkt. Vervelend is wel dat kippen
van de Wageningse kinderboerderij die door een of ander bevrijdingsfront in
de Uiterwaarden zijn losgelaten door jagers (sic) zijn afgeschoten, zoals
dat in het nobele jargon van de olijke snippenschieters heet. Met jagers
heb ik nooit veel opgehad, maar de nood moet wel heel erg hoog zijn om je
daarvoor te lenen. Als ik jager was zou het me veel Jägermeister kosten om
deze schande te boven te komen. Het valt nog mee dat niet alle wilde eenden
en ganzen worden afgeschoten, maar dat komt nog wel. Want de ambtenaren van
LNV hebben inmiddels ook bij dode wilde vogels het virus aangetroffen. En
een beetje epidemioloog kan vertellen dat dan het levende, wilde gevogelte
ook wel besmet zal zijn. Inderdaad ze zien het bij LNV vliegen. Nog gekker
is het dat het ministerie zich bedient van methoden die in het geheel niet
stroken met de fraaie waarden en normen van het demissionaire kabinet. De
AID heeft naar goed vaderlands gebruik een kliklijn ingesteld. Het motto
luidt: ‘wie bij zijn buurman in de besmette gebieden kippen ziet lopen
dient het informatie- en meldpunt te bellen’. Dit opent ongekende
mogelijkheden om definitief met de buren af te rekenen. Bel het
gratisnummer en spreek het vermoeden uit dat de buren kippen hebben. Dat
wordt lachen, ook al is er geen kip meer te bekennen. De AID schrijft eerst
een brief. Dan komt de AID bij de buren op bezoek om vast te stellen of er
kip in huis is. Dan hebben de buren problemen, want bewijs het maar dat de
kale diepvrieskip niet uit eigen hok is, maar van de supermarkt. Niet de
politie, maar de AID is je beste kameraad om een burenruzie definitief in
eigen voordeel te beslechten.
Kees de Hoog