Nieuws - 21 februari 2015

Kruising Bornsesteeg en busbaan maand afgesloten

tekst:
Koen Guiking

De campus is de komende vier weken niet per fiets bereikbaar via de Bornsesteeg. Het kruispunt met Bronland is afgesloten vanwege de aanleg van de busbaan.

Fietsverkeer naar de onderwijsgebouwen wordt omgeleid via het Thymospad, tussen het sportcentrum en Orion. Het campusdeel ten westen van de Bornsesteeg is voor fietsers de komende weken alleen bereikbaar via een tijdelijk zandpad, dat vlak voor de wegafsluiting ligt.

Aanleg busbaan. Het rode fietspad is de Bornsesteeg. De horizontale weg in het midden is de busbaan, met aan weerszijden bushaltes. Ten noorden van de busbaan komen fietsenstallingen.
Aanleg busbaan. Het rode fietspad is de Bornsesteeg. De horizontale weg in het midden is de busbaan, met aan weerszijden bushaltes. Ten noorden van de busbaan komen fietsenstallingen.

Waar de busbaan de Bornsesteeg zal kruisen, verrijzen de komende weken onder andere bushaltes en fietsenstallingen. En voor de verkeersveiligheid worden alarmbellen en verlichting bij de busbaanovergang geïnstalleerd en wordt het fietspad voorzien van rood asfalt. De Bornsesteeg is voor fietsers namelijk verreweg de meest gebruikte in- en uitgang van de campus. Dat fietspad kruist straks vlak na elkaar de busbaan en een weg met autoverkeer, Bronland.

Over enkele weken zal er ook flink gegraven gaan worden bij Rikilt. 'Daar kunnen we pas beginnen als het minder koud is,' legt Albert Tuil uit, bouwopzichter namens de provincie Gelderland. 'Er liggen gasleidingen en die mogen bij deze temperaturen niet verlegd worden.'