Nieuws - 30 augustus 2001

Kruisbestuiving goed voor plantenwetenschap

Kruisbestuiving goed voor plantenwetenschap

Het gaat goed met de publicaties van de onderzoeksschool Experimentele Plant Wetenschappen (EPW). Ze verschijnen steeds vaker in tijdschriften met een hoge impactfactor. Dat blijkt uit het jaarverslag over 2000 van de school.

In 1995 verscheen ongeveer een procent van de publicaties van EPW in tijdschriften met de grootste impactfactor. In 2000 was dat percentage opgelopen tot zeven.

EPW streeft ernaar post-doc-onderzoekers en aio's van verschillende vakgroepen, universiteiten en onderzoeksinstituten met elkaar samen te laten werken. Als gevolg van dat beleid is het aantal artikelen door onderzoekers van verschillende instellingen tussen 1995 en 2000 gestaag gestegen. Het ziet ernaar uit dat de kruisbestuiving goed is voor de wetenschappelijke kwaliteit. "Je weet natuurlijk nooit helemaal zeker of de onderzoekers zonder EPW eenzelfde kwaliteitsslag hadden kunnen maken", merkt ir. Wim de Leijster bescheiden op. De Leijster is secretaris van de EPW.

Het aantal publicaties, dat tussen 1995 en 1999 rond de 220 lag, is in 2000 tot boven de driehonderd gestegen. | W.K.