Nieuws - 5 oktober 2006

Kropff: ‘Geen bonus bij aanstelling vrouw als prof’

Van de hoogleraren op Wageningen Universiteit was in 2005 bijna 12 procent vrouw. Alleen de algemene universiteiten in Leiden, Nijmegen, Amsterdam en Utrecht hadden meer vrouwelijke professoren. Rector Martin Kropff wil vrouwelijk hoogleraarschap wel stimuleren, maar ziet niets in een bonus voor departementen waar een vrouw professor wordt.
De cijfers komen uit de Monitor vrouwelijke hoogleraren die de stichting De Beauvoir en de vereniging van universiteiten VSNU vorige week uitbrachten. Onderwijsminister Maria van der Hoeven wil dat in 2010 vijftien procent van de hoogleraren vrouw is. Nu is dat gemiddeld tien procent, en dat percentage stijgt nauwelijks. In andere Europese landen is het aandeel vrouwen een stuk hoger.
De ambitie van rector Martin Kropff ligt hoger dan het landelijke doel van vijftien procent, zegt hij desgevraagd. ‘Onder masterstudenten en promovendi is het aandeel vrouwen ongeveer de helft, maar bij hogere functies neemt het aandeel vrouwen af. We willen als raad van bestuur de belemmeringen weghalen die vrouwen ondervinden als ze hoogleraar willen worden. Maar kwaliteit staat bovenaan. We vinden het ook belangrijk internationale medewerkers te hebben op een internationale universiteit. Toch willen we geen mensen bevoordelen alleen maar omdat ze uit het buitenland komen of vrouw zijn.’
Volgens Kropff is de kinderopvang aan de universiteit goed geregeld. Ook zitten er zo vaak mogelijk vrouwen in de commissies die advies geven over de benoeming van hoogleraren. De rector wil dan ook graag van anderen horen hoe de raad van bestuur vrouwelijk hoogleraarschap verder kan stimuleren. ‘Ik roep bij dezen op om daar suggesties voor te doen.’
Andere universiteiten, waaronder die in Maastricht en Rotterdam, geven als stimulans een ton extra subsidie aan de faculteit die een vrouwelijke hoogleraar aanstelt. Dat ziet Kropff niet zitten. ‘Ik wil best geld uittrekken om vrouwelijk hoogleraarschap te stimuleren, maar een bonus op een aanstelling lijkt me tot de verkeerde keuzes leiden. Kwaliteit moet leidend zijn, niet geld. Stel je voor dat iemand van mindere kwaliteit wordt aangesteld om zo die bonus te krijgen, dat zou verkeerd zijn’, aldus de rector.