Nieuws - 14 juni 2001

Krispijn Beek, zevendejaars Milieu-economie

Krispijn Beek, zevendejaars Milieu-economie

'Ik maak vaak kosten-baten-analyses'

Voor het economische model dat Krispijn Beek, student Milieu-economie, als afstudeeropdracht ontwikkelde, ging hij welgeteld ??n dag het veld in. "Het zwakke punt van economische modellen vind ik het feit dat ze vaak zwaar geabstraheerd zijn."

Beek hield donderdag 7 juni een colloquium over zijn afstudeerscriptie met de titel 'Kosteneffectiviteitsindicatoren voor verdrogingbestrijding in Nederland'. Het onderzoek maakte deel uit van het promotieonderzoek van Ir. Petra Hellegers. Beek heeft er vier maanden samen met haar aan gewerkt bij het Landbouw-Economisch Instituut (LEI) in Den Haag.

Het economische model waar hij aan werkte, bekijkt het herstel van de natuur na verhoging van de grondwaterstand in een proefgebied, de Empese en Tondense Heide in de buurt van Dieren. In dit gebied, dat eigendom is van Natuurmonumenten, heeft hij ??n dag rondgelopen. "Ik had toen wel een vriendin meegevraagd die hier is afgestudeerd en meer weet van hydrologie. Wat weten twee economen nou van water?", verklaart Beek.

Hij kan ermee leven dat niet alle gevolgen van een verhoging van de grondwaterstand in een model te bouwen zijn. Beek: "Het zwakke punt van economische modellen is dat ze zwaar geabstraheerd zijn. In dit geval zijn de gevolgen voor de boeren eigenlijk buiten het model gebleven. Het valt ook niet te zeggen of de bestrijding van verdroging economisch rendabel is. Misschien moet de overheid de boeren wel compensatie bieden. Maar bij het maken van een model moet je je onderwerp goed afbakenen en je neerleggen bij het feit dat je niet alles erin kunt verwerken. Mijn tijd was tenslotte maar beperkt. Ook ik vind dat de waarde van natuur niet alleen in economische termen is uit te drukken. Genieten van water, doordat je er naar kijkt of in kanoot, heeft ook waarde."

Voor de afronding van zijn afstudeervak had Beek na die vier maanden werk bij het LEI uiteindelijk nog een jaar nodig. "Ik ben in mei 2000 begonnen. Eind augustus lag er een concepttekst, alleen werd die afgekeurd omdat de tekst te weinig economisch verankerd zou zijn. Toen kreeg ik echter priv? nogal wat te verstouwen en kon ik 's nachts niet meer slapen van de pijn in mijn arm. Halverwege een mail aan een goede vriend in Pakistan besefte ik dat het echt mis was. Op advies van de studentenarts heb ik toen twee maanden helemaal niks gedaan. Mijn begeleiders vonden het in het begin vooral voor mij heel vervelend dat ik zo'n last had van mijn armen. Later, toen ik weer probeerde te werken maar steeds mijn afspraken niet na kon komen, waren ze toch wel eens wat ge?rriteerd. Uiteindelijk ben ik maar een aantal vakken gaan doen, ??n vak per blok, meer ging niet. Ook heb ik een revalidatieprogramma voor RSI gevolgd in het ziekenhuis in Ede. Twee maanden geleden ben ik weer met mijn afstudeervak begonnen, nu met haalbare limieten. Ik heb wel regelmatig op het punt gestaan mijn computer uit het raam te gooien als het programma Word weer eens onverklaarbare dingen deed met de lay-out van tekst, grafieken of tabellen. Wat een kloteprogramma", verzucht Beek.

Dat het nog een jaar duurt voordat hij kan afstuderen, komt ook door de overgang van het trimester- naar het blokkensysteem. Beek: "Ik heb een ophoping van vakken uit het derde blok. Ik zal blij zijn als ik klaar ben, want ik heb genoeg van het feitjes stampen, ik heb niet het gevoel dat ik nu nog wat leer. Ik ga het echter wel afmaken, want ik ben bijna klaar en wil dat papiertje nu wel hebben. Maar zonder de steun van vrienden, familie en studiegenoten was ik niet zo ver gekomen. Ik ben ook blij dat ik me niet tijdelijk heb uitgeschreven. Ik vraag me af of ik dan wel verder was gegaan en mijn studie zou hebben afgemaakt." Van twijfel over zijn studiekeuze heeft hij gelukkig geen last. "Ik had me alleen nog wel graag wat meer willen verdiepen in de ontwikkelingseconomie. Door mijn RSI zit dat er nu helaas niet meer in. Ik merk overigens ook dat ik ondertussen van een heleboel kwesties een kosten-baten-analyse maak. Maar dat schijnt een algemeen probleem van economen te zijn", zegt hij lachend.

Yvonne de Hilster

"Genieten van water, doordat je er naar kijkt of in kanoot, heeft ook waarde", zegt Krispijn Beek, die een economisch model maakte over verdroging.