Nieuws - 15 september 2016

Kringloopdeskundige Frans Aarts zwaait af

tekst:
Rob Ramaker,Albert Sikkema

Plantenonderzoeker Frans Aarts heeft officieel afscheid genomen van Wageningen University & Research. Hij presenteerde tegelijkertijd een historisch boek over het sluiten van kringlopen door boeren.

Foto: Guy Ackermans

In Boeren in Peel en Kempen omstreeks 1800 kwam voor Aarts het persoonlijke en professionele bij elkaar. Zo liggen zijn eigen wortels in de streek rond Deurne. De onderzoeker beschrijft hoe zijn voorouders in armzalige omstandigheden leefden. Dit weerhield hen niet relatief hoge opbrengsten te realiseren met lokaal beschikbare bronnen, als heidemaaisel. Tegelijkertijd is Aarts zelf altijd professioneel geïnteresseerd in het sluiten van kringlopen door moderne boeren.

Overbemesting
Aarts werd in 1992 projectcoördinator van De Marke, een proefbedrijf in het Gelderse Hengelo. Voordat hij aan de slag ging, schetste hij de kringloop van voedingsstoffen in een boerenbedrijf. Hoeveel voedingsstoffen zitten in het voer en hoeveel daarvan komt in de koe en op het land. Dit schema werd aan de realiteit getoetst op het nieuwe bedrijf. De Marke werd een rolmodel voor een industrie die in de voorafgaande decennia werd gekenmerkt door overbemesting.

Door het werk aan zijn boek kreeg Aarts respect voor de boeren van weleer. ‘Het klinkt misschien gek, maar de Brabantse boer rond 1800 was verder dan wij nu’, zegt hij, in een artikel in Resource (zie onder).  ‘We moeten terug naar de koppeling tussen de boer en zijn grond. Alleen dan krijg je efficiënte kringloopboeren.’