Nieuws - 1 januari 1970

Krimp voert boventoon in herstelplannen instituten

Bezuinigingen van het ministerie van LNV en teruglopende omzet vanuit het bedrijfsleven zorgen ervoor dat DLO flink moet bezuinigen. Ruim 500 banen zullen verdwijnen, blijkt uit de herstelplannen van de verschillende onderdelen van Wageningen UR. Alterra, de Plant Sciences Group en het praktijkonderzoek veehouderij zijn de voornaamste slachtoffers. Hieronder de zes herstelplannen in een notendop.

Alterra
Groene ruimte instituut Alterra is de afgelopen jaren flink gegroeid. Het profiteerde van het beleid van het ministerie van LNV dat meer aandacht wilde besteden aan inrichtingsvraagstukken, en minder aan bijvoorbeeld productieverhoging in de landbouw. Alterra is bijna volledig afhankelijk van de overheid en heeft dus veel last van het bezuinigingsbeleid van het kabinet Balkenende. Het neemt zich daarom voor de afhankelijkheid van LNV te verkleinen. Het instituut wil overal buiten Den Haag nieuwe opdrachten te werven, internationaal, in Europa, regionaal en bij bedrijven.
Doordat het aantal opdrachten is afgenomen is het aantal uren dat een gemiddelde Alterra-onderzoeker kan declareren gedaald tot net boven de zeventig procent: 74 procent is nodig om quitte te draaien.
Alterra ontkomt er niet aan om ook onderzoeksgebieden af te stoten. Naar micromorfologie , stadsecologie, bosbeheer, onderzoek naar recreatie en toerisme en archeologisch onderzoek is te weinig vraag. Die onderzoeksvelden zullen worden afgebouwd. In totaal schrapt Alterra 83,4 arbeidsplaatsen. Omdat het instituut verwacht dat er in de nieuwe markten ongeveer 20 banen bij zullen komen zullen er per saldo over drie jaar ongeveer 60 arbeidsplaatsen verdwijnen. De krimp zal vooral gevoeld worden door medewerkers met een tijdelijk contract. Zij zullen geen nieuwe aanbieding krijgen. Verder zal een aantal oudere medewerkers vervroegd met pensioen gaan.
De mensen die blijven zullen zich volgens het herstelplan moeten bijscholen. Alterra heeft nu te veel echte onderzoekers, en wil meer mensen die kennis kunnen verkopen. In cursussen zal daarom worden geschaafd aan de onderhandelingsvaardigheden en de commerciële capaciteiten van de Alterraan. Als alles volgens plan verloopt, verwacht het instituut in 2007 weer helemaal boven Jan te zijn. De productiviteit moet in die tijd stijgen tot boven de tachtig procent.

Plant Sciences Group
De plantenwetenschappers van Wageningen UR weten al niet beter. Kwam het verlies voor Alterra vorig jaar als een schok, de plant sciences group is al een poos bezig met krimpen en ´herstructureren´. De Wageningse plantwetenschappen zitten in de hoek waar de zwaarste klappen vallen. De kenniseenheid probeert de daling van de omzet de komende jaren tot tien procent te beperken. Volgens de plannen zullen 361 banen verdwijnen. Vooral het praktijkonderzoek, het plantaardig proefbedrijf en de ondersteunende afdelingen zullen flink moeten krimpen. Voor betrokkenen bevat het herstelplan van de Plant sciences group (PSG) daarmee geen nieuws, de plannen zijn al in uitvoering.
Wel nieuw is de ondersteuning die de PSG krijgt van de raad van bestuur. In het kader van Focus 2006, het overkoepelende reorganisatieplan voor DLO, is voor Plant zes miljoen euro beschikbaar. Dat zorgt ervoor dat de kenniseenheid ruimte heeft voor investeringen. De plantwetenschappers willen dat vooral doen in drie gebieden, genomics, water-, droogte- en zouttolerante gewassen, en ketenstudies. Met de investeringen wil de kenniseenheid nieuwe grote onderzoeksprojecten binnenhalen. De directie wil geen ‘uurtje factuurtje’-werk, maar grote projecten die onderzoekers langdurig aan de slag houden. De eerste resultaten van de reorganisatie stemmen hoopvol, volgens de directie. In 2003 zijn al zeventig banen verdwenen zonder dat gedwongen ontslagen nodig waren. Ook in de toekomst hoopt de directie ontslagen te vermijden.

Animal sciences group
Het herstelplan voor de Animal sciences group (ASG) werd al eerder openbaar gemaakt, en is ook beschreven in Wb. Bij ASG verkeert eigenlijk alleen het praktijkonderzoek in financiële nood. ID-Lelystad heeft net een reorganisatie achter de rug en staat er in vergelijking met Alterra en Plant Research International rooskleurig voor. Het praktijkonderzoek voorziet wel een sterk teruglopende omzet omdat LNV en productschappen zich terugtrekken. Het praktijkonderzoek wil daarom een aantal praktijkcentra in Lelystad sluiten en gokt op een regionale functie van de overblijvende centra. Die moeten zich niet meer alleen richten op een gespecialiseerde tak van veehouderij, maar op de problemen van overheden en bedrijven in de regio. Bij ASG verdwijnen in totaal ongeveer 80 banen.

LEI
Het herstelplan van het LEI beslaat slechts drie kantjes, en die beperkte omvang geeft meteen een indicatie van de grootte van het financiële probleem van het LEI. Het rendement is wat lager dan gepland, maar er is geen reden voor paniek, denkt de directie. Een beetje harder werken om opdrachten buiten het ministerie van landbouw te werven, wat schaven aan de overhead en proberen wat beter samen te werken met de universiteit moet voldoende zijn voor een mooie toekomst.

IAC
Het internationale opleidingscentrum IAC is minder gerust. Het ministerie stelt steeds meer eisen, en beurzenverstrekkers zijn strenger dan in het verleden. Het IAC wil daarom acht mensen laten afvloeien. Een beperkt aantal als je het vergelijkt met de 361 banen bij de kenniseenheid plant, maar voor het relatief kleine IAC toch ingrijpend. Het centrum wil sneller kunnen inspelen op vragen naar actuele cursussen. De directie denkt dat een deel van haar medewerkers niet geschikt is om daaraan mee te werken, en wil daar door bijscholing en het aantrekken van nieuw personeel iets aan doen.

Agrotechnology & Food Innovations
A&F, het fusieproduct van ATO en IMAG, lijkt de grootste problemen achter de rug te hebben. De instituten hadden voor de fusie in 2003 al stevig gereorganiseerd en hebben de recordverliezen omgebogen in een bescheiden winst. De financiële situatie is nog wel kwetsbaar, analyseert de kenniseenheid in het herstelplan. Relatief beperkte investeringen in een aantal onderzoeksgebieden en het schrappen van 12 banen moet daar wat aan doen. | K.V.