Nieuws - 14 april 2011

Krimp Alterra-team niet te vermijden

Niet alleen de Insectenmonitor van Alterra is gesneuveld doordat het ministerie van EL&I de subsidie stopzette. Ook het zwijnenonderzoek is stopgezet, net als het onderzoek naar de herintroductie van de otter en korenwolf. Voor ganzenonderzoek is weinig geld meer en het onderzoek naar agrobiodiversiteit eindigt binnenkort. De ecologen bij Alterra likken hun wonden.

otter1.jpg
'Je lijstje klopt', zegt Jack Faber, teamleider van het team Molecular Ecology, Ecotoxicology and Wildlife Management bij Alterra. 'Op 1 oktober vorig jaar maakte het nieuwe kabinet zijn programma voor beleidsondersteunend onderzoek bekend. Bijna alle lopende onderzoeksprojecten van ons werden stopgezet.'
Faber merkt ook de gevolgen van de decentralisatie van natuurbeleid van het Rijk naar de provincies. 'De provincies hebben nauwelijks een kennisagenda, daar hebben ze de mensen niet voor', zegt Faber. 'Als gevolg daarvan zetten de provincies veel minder onderzoek uit dan de rijksoverheid. En als ze het doen, zijn het kleine, kortlopende projecten. Dat heeft consequenties voor de aard van ons onderzoek, want wij waren vierjarige projecten en budgetten gewend. Het wordt veel meer korte-termijnwerk; langlopend onderzoek en monitoring verdwijnt.'
Langetermijnonderzoek naar dieren die zich niets aantrekken van provinciegrenzen valt nu tussen wal en schip. Zoals het onderzoek om de wilde zwijnenpopulaties op de Veluwe en in Limburg via alternatief beheer (in plaats van afschieten) in toom te houden. Staatssecretaris Henk Bleker wilde meebetalen aan onderzoek naar alternatief beheer, maar de provincie Gelderland kiest voor de jacht en tien andere provincies hebben officieel geen wilde zwijnen en ook geen geld. Dan houdt het dus op.
Naast de keuzes van het kabinet en de decentralisatie van beleid speelt ook de economische crisis Alterra parten. Door de krappe budgetten stellen overheden de ecologische risicobeoordeling van bodemverontreinigingen uit en - als het dan toch moet - kiezen ze de voordeligste, routine analyse. 'Voor maatwerk en kwaliteit - ons handelsmerk - is steeds minder ruimte', zegt Faber. Hij vindt dat de kortetermijnbelangen voorrang krijgen boven duurzame ontwikkeling. 'Niet alleen wij hebben daar last van, de gehele natuur- en milieusector krijgt klappen. Daardoor zijn een hoop ambities voor bijvoorbeeld een duurzame landbouw lastiger waar te maken.'
En Alterra moet bezuinigen. Er komt vooralsnog geen reorganisatie, zegt Faber. 'Maar er moet wel snel wat gebeuren. De afgelopen jaren zijn we harder gaan acquireren en met succes op zoek gegaan naar nieuwe markten en opdrachtgevers. Maar we zijn ingehaald door de veranderende omstandigheden. We kijken nu of we mensen kunnen detacheren, van werk naar werk kunnen brengen. Dit jaar is krimp niet te vermijden.'