Nieuws - 1 januari 1970

Kraken voor dakloze vluchtelingen

‘Het ging allemaal vrij soepel’, vertelt kraakster Lieneke Bakker temidden van de sporen van een vervlogen leven in de flat aan de Kolkakkerweg. De studente is een van de dertig krakers die op maandag 30 januari op klaarlichte dag het volledige flatgebouw kraakten. De veertien appartementen betrekken ze niet alleen zelf, maar zullen ook als onderdak dienen voor dakloze vluchtelingen.

‘Het hele flatgebouw stond al meer dan een jaar leeg, we hadden het goed voorbereid. De gemeente vindt de kraak rechtmatig, de buurt reageerde positief en zelfs de toevallig passerende wijkagent leek het allemaal wel gezellig te vinden’, vertelt Lieneke in de kille hal.
Nadat ze uit een kraakpand aan de Poststraat waren gezet zochten de studenten met wat andere krakers nieuwe woonruimte. ‘Maar we wilden deze keer ook wat doen voor dakloze vluchtelingen’, vertelt Lieneke. ‘Zeg maar de 26.000 van Verdonk’.
‘In Wageningen zijn al twee gezinnen op straat komen te staan’, vult sympathisant Jeroen aan. ‘En zoals het er nu naar uitziet zijn er straks veel meer vluchtelingen die niet langer welkom zijn in het asielzoekerscentrum. Dat zijn asielzoekers die zijn uitgeprocedeerd en daarmee geen rechten meer hebben in Nederland. De huidige politiek doet niets meer voor deze rechtelozen, en wij willen laten zien dat het ook menselijk kan.’
Of het voor de Vreemdelingendienst nu niet héél makkelijk wordt om de vluchtelingen in Wageningen te vinden? Nee, dat verwachten de krakers niet. De gemeente voert in tegenstelling tot de regering een beleid waarbij deze mensen niet actief worden uitzet, aldus de krakers.
Volgens wethouder sociale zaken Tineke Strik ligt het echter iets complexer. ‘De burgemeester heeft de politie inderdaad al eerder verboden uitgeprocedeerde asielzoekers daadwerkelijk uit te zetten. Maar over wat de landelijke Vreemdelingendienst doet hebben wij niks te zeggen. Als zij iemand willen uitzetten dan kunnen ze dat nog steeds gewoon doen.’
Op dit moment zitten er echter nog geen vluchtelingen in de veertien appartementen. ‘Er is nog geen gas, water en licht en dan wordt het lastig om er fatsoenlijk in te wonen’, glimlacht Lieneke. ‘We zijn met de Woningstichting in overleg of ze het gebouw weer willen aansluiten. We zullen kijken of we het gas, water en licht zelf, met de vluchtelingenorganisaties kunnen betalen, maar eerst moeten we een aansluiting hebben.’
Maar vooralsnog weigert de Woningstichting het gebouw aan te sluiten. Hoofd woondiensten Hans van Es: ‘Ik heb de krakers zojuist verteld dat we ze er niet uit zullen halen. Maar we willen eerst een breder overleg afwachten met alle betrokken instanties voor we verdere beslissingen nemen. Gezien de politieke kleur van Wageningen zijn we zeker bereid het flatgebouw ter beschikking te stellen tot de nieuwbouw start, echter niet voordat er heel duidelijke beheersovereenkomsten gesloten zijn.’
Al met al vind sympathisant Remont het prachtig, ‘Kraken is niet m’n hobby, maar deze actie voor die vluchtelingen vind ik een geweldig gebaar. Ja, ik kwam eigenlijk alleen maar een bloemetje brengen voor Lieneke, een beetje warmte in dit kille gebouw.’ / MV

Discussieer mee op wesp.wur.nl