Nieuws - 1 januari 1970

Krachtig op Koers is minimumpakket

Krachtig op Koers is minimumpakket

Krachtig op Koers is minimumpakket

De studentenraad en de raad van bestuur blijven van mening verschillen over de financiƫle toestand van de LUW. Studentenraadslid Martin van der Schans vroeg het bestuur tijdens de hoorzitting over het ondernemingsplan nog eens uit te leggen waarom het, bovenop de bezuiniging van 25 miljoen, de komende vier jaar nog eens zestig miljoen gulden wil bezuinigen om de centrale reserves op te krikken. Die bezuiniging kan beter over een langere tijd worden uitgesmeerd, meent Van der Schans. Als de bezuinigingen volgens plan verlopen, houdt de LUW in 2002 vijftien miljoen gulden over

Onzin, vindt de financiƫle man van de raad van bestuur, ir Kees van Ast: Was het maar waar dat we over vier jaar geld overhouden. Het ministerie van LNV heeft gezegd geen bijdrage te leveren voor de extra wachtgelden die de LUW waarschijnlijk moet betalen. De kosten van Krachtig op Koers zullen dus ook na 2002 nog op de begroting drukken. Bovendien is het budget van de universiteit om te investeren in communicatietechnologie, gebouwen en hightech onderzoeksapparatuur eigenlijk te laag. Van Ast: Ik zou zo kunnen beargumenteren dat we nog tien miljoen extra moeten bezuinigen. Dit is een minimumpakket. K.V