Nieuws - 1 januari 1970

Korting beurs dreigt voor eerstejaars

Korting beurs dreigt voor eerstejaars

Korting beurs dreigt voor eerstejaars


Ruim drieduizend studenten hebben tot 1 juli de tijd om aan te tonen dat ze
wel degelijk een uitwonendenbeurs horen te krijgen. Zo niet, dan wordt hun
studiefinanciering met bijna 150 euro verlaagd, naar het niveau van de
thuiswonende student.
Dat blijkt uit informatie van de IB-Groep. De beurzenverstrekker toetste -
in het kader van de koppelingswet - de door studenten opgegeven
adresgegevens aan die van de diverse gemeenten. Van de honderdduizend
eerstejaars leverde dat in drieduizend gevallen conflicterende informatie
op. Bij een eerste proef in maart waren er zowat vijfduizend
twijfelgevallen.
De drieduizend studenten wacht een flinke financiƫle strop. Kunnen zij niet
aantonen dat ze uitwonend zijn, dan gaat hun basisbeurs terug van 220 euro
naar ruim 70 euro: ruim tweederde minder.
De toets treft dit jaar alleen de 100.000 studenten die voor het eerst een
beurs krijgen. Mensen die al langer een beurs ontvangen, worden ontzien.
Vanaf augustus wordt er elke maand gecontroleerd. |
HOP