Nieuws - 6 september 2007

Kortenoord verkocht aan Bouwfonds

1237_nieuws.jpg
Wageningen UR heeft het gebied Kortenoord verkocht aan het Bouwfonds. Deze grote projectontwikkelaar gaat het 54 hectare grote gebied aan de westrand van Wageningen ontwikkelen tot woonwijk en bedrijventerrein.
De verkoop betreft ruwweg het terrein tussen het Nieuwe Kanaal, Kortenoordallee, Marijkeweg en Haarweg. Met het Bouwfonds is overeengekomen dat de huidige gebruikers – de departementen Dierwetenschappen (Zodiac) en Plantenwetenschappen (Binnenhaven, Marijkeweg en Voorburglaan) – kunnen blijven zitten tot zij naar de Wageningen Campus verhuizen, verzekert bestuurswoordvoerder Simon Vink. Voor het meetveld van de meteorologen, dat centraal op het meest westelijke deel van het gebied ligt, is een verhuizing voorzien richting Binnenveld.
De verkoop blijkt formeel al in februari van dit jaar te zijn gesloten en is eind augustus beklonken met de levering. ‘Bouwfonds is nu de eigenaar en zal een ontwikkelingsplan voor het gebied opstellen. Zij zullen verder met de gemeente onderhandelen over de randvoorwaarden in het nog op te stellen definitieve bestemmingsplan’, aldus Vink. Wageningen UR wil uit strategische overwegingen niet bekend maken voor hoeveel geld het gebied is verkocht.
De verkoop aan Bouwfonds is opmerkelijk omdat vier jaar geleden Wageningen UR en de gemeente nog aangaven Kortenoord gezamenlijk te willen ontwikkelen. In de jaren daarna werden hierover nog een raamovereenkomst en intentieverklaring getekend. Bouwfonds was door Wageningen UR ingeschakeld om dit proces te begeleiden.
De gemeente heeft op 17 april de wet Voorkeursrecht van toepassing verklaard voor Kortenoord en andere af te stoten universiteitsterreinen in Wageningen. Die afkondiging, die de eigenaar verplicht het onroerend goed bij verkoop als eerste aan de gemeente aan te bieden, is echter niet van toepassing op deze koop omdat die al voor april gesloten is, aldus Vink.