Wetenschap - 30 mei 2002

Korhoenders Sallandse Heuvelrug hebben ruimte nodig

Korhoenders Sallandse Heuvelrug hebben ruimte nodig

Willen we de korhoen op de Sallandse Heuvelrug behouden, dan moet hun leefgebied met voorlopig minimaal vijfhonderd hectare worden uitgebreid. Dat adviseren ecologen van Alterra en Bureau Waardenburg in het faunabeheerplan voor de Sallandse Heuvelrug.

"Het grote dilemma", vertelt ecoloog dr Geert Groot Bruinderink van Alterra, "is dat het beheer op de Sallandse Heuvelrug sterk gericht is op de korhoenders, en dat we een biotoop ontwikkelen die naar ons idee uitstekend geschikt voor ze is, maar dat er straks geen korhoenders meer zijn om in het gebied te leven." De Sallandse Heuvelrug is het laatste leefgebied van de laaglandkorhoen in Nederland. Op de duizend hectare open heide van de heuvelrug leeft een ge?soleerde en slinkende groep van veertig tot zeventig korhoenders. De dichtstbijzijnde leefgebieden liggen meer dan tweehonderd kilometer weg, in Duitsland en in Belgi?.

De ecologen zijn somber over de vooruitzichten van de korhoenders in het gebied. Volgens de nieuwste ecologische inzichten is een populatie van vijftig tot honderd hoenders op een leefgebied van tweeduizend hectare de minimale vereiste voor een ge?soleerde populatie. Vergroting van het huidige leefgebied tot vijftienhonderd hectare is volgens de ecologen de enige mogelijkheid om de korhoenders te behouden, maar het biedt geen zekerheid.

"De kneep zit hem in de jongen", aldus Groot Bruinderink. "Die krijgen te weinig voedsel of worden gepredateerd." Het toenemende aantal vossen heeft daar volgens de onderzoekers veel mee te maken. De ecologen bepleiten dan ook een effectieve bejaging van de vos, maar het probleem daarbij is dat de Sallandse Heuvelrug een nationaal park in oprichting is. "In een nationaal park is de regel 'geen jacht, tenzij'. Maar het is overduidelijk dat de vos daarbij een rol speelt. We stellen dan ook voor om in de buurt van korhoenders vossen te bejagen. De populatie vossen is sterk genoeg." | M.W.