Nieuws - 14 januari 2020

Koper VIC Sterksel haakt af

tekst:
Albert Sikkema

Het biogasbedrijf Re-N Technology ziet af van de koop van het varkensinnovatiecentrum in Sterksel. WUR zoekt nu naar andere kopers. Sanering van het varkensbedrijf behoort tot de opties.

©Corine Feenstra

Het bedrijf Re-N Technology heeft een biogasinstallatie staan op het varkensinnovatiecentrum van WUR in Sterksel (Noord-Brabant) en had recht op eerste koop. Vorig jaar had WUR overeenstemming met Re-N Technology over de koop, maar het bedrijf haakte op het laatste moment af, zegt directeur Menno van Manen van de Animal Sciences Group.

Alternatieven
Nu het biogasbedrijf is afgehaakt, gaat WUR op zoek naar alternatieven, zegt Van Manen. Daarbij komen twee mogelijkheden in beeld. WUR vindt een andere koper die het onderzoekbedrijf wil voortzetten of WUR gaat het varkensbedrijf saneren en de grond verkopen.

Van Manen: ‘In het huidige bestemmingsplan heeft de boerderij een onderzoeksfunctie. Kopers moeten aannemelijk maken dat ze deze onderzoeksfunctie voortzetten of een wijziging van het bestemmingsplan aanvragen.’

Sanering
Omwonenden en Brabants Landschap willen het varkensbedrijf weg hebben en pleiten voor een sanering. Ook die optie gaat WUR verkennen. ‘Het ministerie van LNV heeft een saneringsregeling, voor het geval dat WUR het bedrijf beëindigt en de varkensrechten inlevert. Ook heeft de overheid zogenaamde ‘rood-voor-rood’-regelingen, waarbij de stallen worden gesloopt en de bestemming wordt veranderd in woningbouw. We gaan kijken of we voor deze regelingen in aanmerking komen.’ Ook is Van Manen benieuwd of het terrein, dat dicht bij een Natura 2000 natuurterrein ligt, kan worden gesaneerd met ‘stikstofgeld’. WUR wil alle opties verkennen en daarbij heeft Van Manen geen voorkeur.