Nieuws - 29 november 2007

Koolstofstromen in beeld

Volgend jaar zomer is precies te berekenen hoeveel koolstofdioxide Europa de atmosfeer instuurt. Onderzoekers van de leerstoelgroep Meteorologie en luchtkwaliteit werken mee aan de ontwikkeling van een model dat per werelddeel de exacte koolstofstromen tussen planten, oceanen en de atmosfeer in beeld brengt.

1597_nieuws.jpg
Op basis van metingen naar koolstofdioxide (CO2) in de atmosfeer van Noord-Amerika hebben wetenschappers uit de VS, Canada en Nederland de CarbonTracker ontwikkeld. Dit simulatiemodel berekent hoeveel koolstof de aarde vastlegt uit de atmosfeer en hoeveel koolstof er door verbranding van fossiele brandstoffen en de industrie weer vrijkomt. Op dinsdag 26 november publiceerde het onderzoeksteam de CarbonTracker in Proceedings of the National Academy of Science (PNAS).
De eerste resultaten laten zien dat Noord-Amerika netto gezien een producent is van CO2. De afgelopen jaren stootte het werelddeel met de verbranding van fossiele brandstoffen en de grootschalige cementindustrie 1850 miljoen ton CO2 per jaar uit. Planten legden hier met fotosynthese een derde van vast (650 miljoen ton).
Het is volgens de onderzoekers voor het eerst dat de stromingen van koolstof tussen de planten, bodems, oceanen en atmosfeer per werelddeel zo precies in kaart zijn gebracht. CarbonTracker is alleen nog op Noord-Amerika losgelaten, maar de verwachting is dat met dit model ook andere continenten volgend jaar meer inzicht krijgen in hun bijdrage aan de CO2-uitstoot. Dan kunnen alle landen ook zien wat het effect is van maatregelen die zijn genomen om de uitstoot van koolstofdioxide te verminderen. De onderzoekers willen het programma nog uitbreiden met andere broeikasgassen, zoals methaan. De simulatiebeelden voor Noord-Amerika zijn op internet te zien via carbontracker.noaa.gov.