Nieuws - 12 mei 2011

Koolmansdijk

Het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie heeft Staatsbosbeheer opgedragen om 17.000 hectare eigendom te verkopen.

5-Joop-vuist-9396.jpg
Alleen op deze manier zal het mogelijk zijn de enorme bezuinigingen het hoofd te bieden. De verkochte gronden kunnen dan, na bemesting en ontwatering, weer worden omgezet in vruchtbare landbouwgrond. Op de lijst van kandidaten staan ook delen van het natuurgebied Koolmansdijk, gelegen ten noorden van Lichtenvoorde in de centrale Achterhoek.
Koolmansdijk. Toen het door het Staatsbosbeheer werd verworven, was het terrein niet meer dan zes hectaren groot. Maar door gerichte aankopen is het uitgebreid en dankzij succesvol natuurherstel ontwikkelde het zich tot een van de belangrijkste natuurreservaten in Oost-Nederland. Een parel, zoals het vorige week in een artikel in de Volkskrant werd genoemd, die zich kan meten met nabijgelegen Natura 2000-gebieden als Teeselinkven en Stelkampsveld of deze zelfs naar de kroon steekt. Herstel van blauwgrasland werd lange tijd voor onmogelijk gehouden, zoals door Victor Westhoff en tijdgenoten met nadruk werd gesteld, maar de duizenden parnassia's, krielparnassia's en moeraswespenorchissen en de terugkeer van grote zeldzaamheden als draadgentiaan, wolverlei en moerassmele hebben deze opvatting meer dan gelogenstraft. Van de fraaie parnassia kwam in 1978 nog welgeteld één exemplaar voor.
Koolmansdijk. Het is alsof het Mauritshuis wordt opgedragen om Rembrandts De Anatomische les van Dr. Nicolaes Tulp te verkopen. Het Rijksmuseum moet De Staalmeesters maar van de hand doen, of delen ervan. Waarom eigenlijk niet? Van De Nachtwacht zijn tenslotte ook eerder stukken afgesneden.