Nieuws - 17 januari 2002

Koning en Veerman: Kol slaat plank mis

Koning en Veerman: Kol slaat plank mis

Vorig jaar bracht de Rotterdamse econoom dr. Jakob Kol opschudding teweeg in de landbouwsector met zijn stelling dat landbouwsubsidies immoreel zijn. Oud-voorzitter van de raad van bestuur prof. Cees Veerman en econoom dr Niek Koning dienden hem vorige week van repliek. "Kol slaat de plank stevig mis."

Dat Europese gezinnen drieduizend gulden kwijt zijn, aan de steun voor de landbouw, zoals Kol zegt, is volgens Veerman en Koning onjuist. Kol komt aan dat bedrag door uit te gaan van de wereldmarktprijzen, maar dat is niet re?el. De wereldmarkt is een restmarkt, waar de prijzen onder druk staan door dumping. "Een goede Indiase econoom kost maar een fractie van Kol's salaris. Volgens Kol's eigen maatstaven wordt hijzelf zwaarder gesteund dan de boeren." Overigens is Kol geen professor, hoewel hij die titel wel gebruikte. De Erasmus Universiteit Rotterdam tikte hem hierover op de vingers.

Liberalisering van het landbouwbeleid is goed voor ontwikkelingslanden, stelde Kol verder. Onzin, zeggen Koning en Veerman in een artikel in de Internationale Spectator, een uitgave van instituut Clingendael waarin ook Kol zijn gedachten ventileerde. De Wageningers geven Kol gelijk dat bescherming van de landbouw kan leiden tot importverdringing en dumping, met schadelijke gevolgen voor ontwikkelingslanden. Maar liberalisering zal volgens Veerman en Koning de situatie voor ontwikkelingslanden niet verbeteren. Wat de EU en de Verenigde Staten liberalisering noemen is volgens hen geen echte liberalisering maar het vervangen van prijssteun door directe inkomenstoeslagen aan boeren. Dat is volgens Veerman en Koning een verkapte vorm van dumping. Want met inkomenstoeslagen wordt de export opgevoerd. Tegelijkertijd wordt de bescherming van markten van ontwikkelingslanden tegen dumping uit rijke landen beperkt door liberalisering. "Handelspolitiek worden de ontwikkelingslanden ontwapend" stellen Veerman en Koning, "terwijl toeslagen als rijkelui's instrument voor verkapte dumping wel worden toegelaten." Door de 'liberalisering' groeit dus niet hun export, maar de onze.

In plaats van de door Kol bepleite liberalisatie stellen de Wageningers een quota-systeem voor dat Koning en zijn collega-econoom Roel Jongeneel eerder al beschreven in dagblad Trouw. Rijke landen krijgen quota voor de export van landbouwproducten gebaseerd op wat ze nu exporteren, en moeten importeren wat ze nu importeren. Willen ze meer exporteren of minder importeren, dan moeten ze quota kopen bij andere rijke landen. Er is dan een plafond aan de uitvoer van rijke landen, dat afgestemd is op wereldwijde vraag en aanbod. Dat geeft ontwikkelingslanden meer ruimte hun landbouwproducten te exporteren naar rijke landen. | J.T.