Student - 2 juli 2013

Komst sociaal leenstelsel onzeker

Het sociaal leenstelsel is verder op losse schroeven komen te staan. Het overleg tussen kabinet en de oppositiepartijen D66 en GroenLinks over de bezuinigingen in het onderwijs liep gisteren op niets uit, waardoor de kans klein is dat de plannen voor een leenstelsel door de Eerste Kamer komen.

In ruil voor hun steun aan onder meer het leenstelsel, wilden D66 en GroenLinks extra investeringen in het onderwijs. Het kabinet wilde daar echter niet aan. Volgens D66-leider Alexander Pechtold zat er 'te veel licht' tussen wat zijn partij en het kabinet met het onderwijs voor ogen hebben. GroenLinks-Leider Bram van Ojik vond dat er te weinig toezeggingen waren op het gebied van duurzaamheid.
Zonder de steun van D66 en GroenLinks is de kans klein dat het sociaal leenstelsel door de Eerste Kamer komt. Coalitiepartijen VVD en PvdA hebben daar geen meerderheid.
 
 

Re:ageer