Wetenschap - 5 september 2002

Komst Larenstein Deventer dichterbij

Komst Larenstein Deventer dichterbij

De medezeggenschapsraad van de hogeschool Larenstein heeft ingestemd met de verhuizing naar Wageningen van haar vestiging in Deventer. De raad heeft als voorwaarde gesteld dat er een goed businessplan komt, waarin onder andere de financi?le consequenties van de verhuizing zijn doorgerekend. Verder heeft de medezeggenschapsraad een niet-ontslaggarantie gevraagd voor de medewerkers van Larenstein Deventer. | K.V.