Nieuws - 11 mei 2020

Komend studiejaar mogelijk weer practica op de campus

tekst:
Albert Sikkema

De komende maanden verzorgt de universiteit alleen nog online onderwijs, maar volgend studiejaar gaat de campus vermoedelijk weer open, met name voor practica en mogelijk kleinschalig onderwijs. Dat meldt rector Arthur Mol.

© Marte Hofsteenge

Dit studiejaar biedt de universiteit alleen nog online onderwijs aan, stelt Mol. Net als periode 5 wordt periode 6 dus ‘online only’. De docenten zijn constant bezig om online onderwijs vorm te geven, stelt de rector. Als gevolg worden 263 van de 275 vakken in periode 6 online aangeboden - twaalf vakken gaan niet door.

Eerstejaars masterstudenten kijken ook al vooruit naar de stages en afstudeervakken in het komende jaar. Door de lockdown in veel landen kunnen de meeste geplande buitenlandse stages geen doorgang vinden.

Inmiddels hebben veel masterprogramma’s een mogelijkheid om de stage te vervangen door een tweede thesis, zegt Mol.

Zachte knip
Daarnaast wil de universiteit tegemoet komen aan bachelorstudenten die studievertraging hebben opgelopen. De universiteit legt de laatste hand aan het mogelijk maken van de zogenoemde ‘zachte knip’, zodat bachelorstudenten die nog niet helemaal klaar zijn komend studiejaar toch aan hun master kunnen beginnen.

Inmiddels hebben veel masterprogramma’s een mogelijkheid om de stage te vervangen door een tweede thesis

Ondertussen maakt de raad van bestuur, in alle onzekerheid, ook al plannen voor de invulling van het onderwijs komend studiejaar. Voor zover de omstandigheden het toelaten, gaat de universiteit weer practica en kleinschalig onderwijs op de campus aanbieden in het nieuwe academisch jaar. Daarbij werkt de onderwijsafdeling aan een aangepaste planning, omdat er in de ‘anderhalve-meter-universiteit’ minder studenten in een practicumzaal passen. Verder wil de universiteit, als dat mogelijk is, alle thesis-studenten weer toegang geven tot de laboratoria. Als de omstandigheden het toelaten, volgt er meer campus-onderwijs.

Didactiek
Mol: ‘We zijn constant bezig online onderwijsvernieuwingen te ontwikkelen en docenten te ondersteunen bij de implementatie. Daarbij willen we meer flexibiliteit in het onderwijs inbouwen, zodat we in de toekomst gemakkelijker kunnen schakelen tussen online en on-campus onderwijs. Om dit mogelijk te maken, wil de raad van bestuur ook investeren in de didactiek van online onderwijs. ‘Online onderwijs vraagt om een andere didactiek dan face-to-face onderwijs. Voor die scholing hebben we in het nieuwe academisch jaar meer tijd.’

De Wageningse aanpak sluit aan bij die van de andere Nederlandse universiteiten. De gezamenlijke universiteiten zijn een campagne gestart om nieuwe studenten duidelijk te maken dat academisch onderwijs in 2020/2021 gewoon doorgaat, onder het motto ‘On Campus, als het kan - Online, omdat het kan’.