Nieuws - 19 februari 2015

Komend jaar toch vergoeding voor bestuursjaar

tekst:
Linda van der Nat

Studenten die komend collegejaar een jaar bestuur willen doen, krijgen nog gewoon een financiële compensatie van de universiteit.

Foto: Sven Menschel

Bestuursleden van studentenorganisaties zoals de studentenraad, de grote studentenverenigingen en de sportstichting, leggen hun studie stil om zich te wijden aan bestuurstaken. De FOS (Financiële Ondersteuning Studenten) biedt deze studenten financiële compensatie voor de vertraging die ze oplopen. Dit geldbedrag is gekoppeld aan de basisbeurs. Door het verdwijnen van de basisbeurs vanaf september dit jaar stond ook de FOS op losse schroeven.

Op initiatief van VeSte is de studentenraad met de raad van bestuur overeen gekomen dat er een overgangsjaar komt voor de FOS. Studenten die komend jaar een bestuur willen doen, krijgen dus nog gewoon een vergoeding.

‘Heel fijn’, aldus Soline de Jong van VeSte. ‘De meeste besturen zijn nu al op zoek naar een bestuur voor volgend jaar. Dat studenten zich geen zorgen hoeven te maken over studievertraging, zal hen wellicht over de drempel trekken om een jaar bestuur te gaan doen.’

Wat er daarna met de FOS gebeurt, is nog onduidelijk. Een werkgroep buigt zich momenteel over het onderwerp en komt begin april met een advies. Omdat veel verenigingen dan al een nieuw bestuur gevormd moeten hebben, is gekozen voor een overgangsjaar.