Nieuws - 12 september 2018

Kom naar het Resource lunchdebat over kringlooplandbouw!

tekst:
Anton van Elburg

UPDATE programma - Minister Schouten wil toe naar een kringlooplandbouw. Wat zijn de gevolgen voor boer, burger en wetenschap? Maandag 17 september spreken de WUR-onderzoekers die Schouten adviseerden in het Resource lunchdebat.

© Shutterstock

Uitwerking van de landbouwvisie van minister Schouten in concrete maatregelen gaat grote gevolgen hebben. De nota rept van de benodigde ‘bereidheid tot ingrijpende veranderingen’, zowel bij bedrijven als consumenten.

In het Resource lunchdebat proberen we zicht te krijgen op de grootste obstakels en de meeste kansrijke ontwikkelingen om tot een kringlooplandbouw te komen. En dan vooral de rol die WUR daarin kan en moet gaan spelen.

Sprekers:

- Martin Scholten (ASG)

- Toine Timmermans (FBR - AFSG)

- Anne van Doorn (ESG)

gespreksleider: Marcel Schuttelaar

Het debat is toegankelijk voor studenten en medewerkers.

Locatie: Impulse

Datum: 17 september

Tijd: 12.30 - 13.30 uur

Voertaal: Engels

De toegang is vrij.