Nieuws - 20 september 2001

Kokkelvissers voelen zich afgescheept met kleine kokkels

Kokkelvissers voelen zich afgescheept met kleine kokkels

Het RIVO heeft becijferd dat er 10,7 miljoen kilo kokkels ligt in de voor visserij opengestelde westelijke Waddenzee, maar de vissers betreuren het dat de kokkels zo klein zijn. Zij vissen liever in de oostelijke Waddenzee, waar dikke kokkels zouden liggen.

Volgens het RIVO ligt er in de hele Waddenzee 32 miljoen kilo kokkels in interessante dichtheden, waarvan 10,7 miljoen kilo in de voor de schelpdiervissers open gebieden. Het aantal kokkels is bovengemiddeld, maar er blijken in de open gebieden vooral veel kleine kokkels te liggen.

De kokkelproducentenorganisatie stelt voor om de oostkant van de Waddenzee open te stellen voor schelpdiervisserij, aangezien hier veel dikke kokkels liggen. Dit deel is nu gereserveerd voor vogels die zich voeden met kokkels. De kokkels zijn volgens de vissers echter te groot voor vogels om op te eten. De kokkels blijven zo nutteloos op het wad liggen en dit is kapitaalvernietiging, aldus de vissers.

Vogelexpert dr. Bruno Ens van Alterra is een andere mening toegedaan: "Het is niet waar dat de vogels het vooral van de kleintjes moeten hebben. De prooigrootte verschilt per vogelsoort. In ieder geval de scholekster en de eidereend prefereren juist grote kokkels."

Het RIVO voert momenteel een onderzoek uit naar de groei van kokkels ter verbetering van voorspellingen van de kokkelbestanden in de Waddenzee. | H.B.